Danmark får tre lægehelikoptere døgnet rundt nyhed

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om akuthjælpspakke, som en delaftale i finansloven. Aftalen indeholder blandt andet tre lægehelikoptere, som også kan rykke ud om natten. Skive får en af de nye helikopterbaser.

Flyvende lægehjælp hele døgnet

Den akutte lægehjælp i Danmarks yderområder får et markant løft. I fremtiden bliver landet dækket af tre døgnbemandede lægehelikoptere i stedet for de nuværende to. Det er en del af den akuthjælpspakke, som regeringen har lavet med Enhedslisten.

- Jeg er rigtig tilfreds med, at vi styrker akutberedskabet med tre døgnbemandede lægehelikoptere. For det betyder, at borgerne, uanset hvor de bor i Danmark, kan få hurtig og kvalificeret lægehjælp på alle tider af døgnet, hvis de har brug for det, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Dermed bliver den nuværende forsøgsordning med lægehelikoptere gjort permanent og udvidet med en ekstra helikopter.

To lægehelikoptere i Jylland – en på Sjælland

I dag har Ringsted allerede en lægehelikopter, men den flyver kun i dagstimerne. Den skal i fremtiden flyve døgnet rundt, mens den døgnbemandede lægehelikopter i Karup bliver flyttet til Billund. Den tredje helikopter får base i Skive. Dermed bliver Jylland delt op med en nord- og syd-helikopter.

Med den nye aftale imødegår regeringen noget af den kritik, som befolkningen i Danmarks yderområder er kommet med, efter det stod klart, at distancen til lægelig faglighed bliver meget lang med fremtidens supersygehuse – især i Nordvestjylland.

- For Enhedslisten er det naturligvis afgørende, at borgere, som får et hjertetilfælde eller kommer ud for en ulykke, hurtigt kan få behandling på højt niveau. Derfor er vi glade for, at akuthelikopterne nu bliver permanente. Det er samtidig vigtigt, at helikopterne bliver suppleret med et godt beredskab af ambulancer og lægebiler i de områder, hvor det er hurtigere at komme frem på landjorden end i luften, siger Stine Brix, Enhedslistens sundhedsordfører.

Læs også: Responstid på 15 minutter for alle er urealistisk

For 127 mio. kroner helikopter

Den nye ordning med lægehelikopter kommer til at koste ekstra 41,3 mio. kroner i 2013 og derefter 126,7 mio. kroner om året. Derudover indeholder aftalen mellem regeringen og Enhedslisten også en pulje på 35 mio. kroner, som skal bruges på landjorden.

Regionerne kan søge i puljen til akutbiler, som er bemandet med ambulanceførere, sygeplejersker eller paramedicinere, og akutlægebiler.

Billede: TrygFonden