Dansk forskning har gennembrud i depressionsbehandling nyhed

Danske patienter med diagnosen refraktær depression får nu adgang til nyt, dansk behandlingskoncept, Re5-NTS som består af elektriske impulser, som genskaber nogle af hjernens naturlige felter og derved øger hjerneaktiviteten.

Re5-NTS behandling har vist signifikante resultater i kliniske studier, hvor mere end 3 ud af 4 opnår remission efter endt behandling. Den nye behandling introduceres i første omgang som behandlingstilbud på de psykiatriske afdelinger på hospitalerne i Ålborg, Aarhus, Odense, Glostrup, Hillerød og på Rigshospitalet.
Omkring 30% af alle depressionsramte er diagnosticeret med refraktær depression, hvilket vil sige, at de ikke oplever tilstrækkelig effekt af den almindelige optimerede behandling. Denne gruppe patienter forbliver depressive trods behandling med medicinsk såvel som psykologisk behandling. - Re5-NTA udgør en helt ny behandlingsmulighed, der kan føre til betydelig forbedret livskvalitet blandt en ellers udsat patientgruppe.

3 ud af 4 opnåede remission i kliniske studier

I det første kliniske studie, som omfattede 50 patienter med diagnosen refraktær repression, viste behandling med Re5-NTS sig at være statistisk signifikant bedre sammenlignet med placebo. I et senere klinisk studie, som omfattede 65 patienter med diagnosen refraktær depression, opnåede 3 ud af 4 (73.5%) remission, hvilket vil sige, at de oplevede sig som raske efter at have modtaget behandling med Re5-NTS behandlingen i 30 minutter dagligt gennem 8 uger (56 dage). I begge studier oplevede de behandlede patienter stort set ingen bivirkninger bortset fra let og forbigående kvalme og udelukkende i begyndelsen af behandlingsforløbet. I et to års opfølgende studie viste det sig, at over 50 % af de remitterede patienter fortsat var i remission.

Dansk forskergruppe bag de kliniske studier

Grundforskningen bag Re5-NTS er udført af professor, dr. scient. Steen Dissing, og hans forskergruppe på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum Instituttet, Københavns Universitet. De to kliniske studier bag Re5-NTS er udført af et team under ledelse af professor, overlæge, dr. med. Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Hillerød under Region Hovedstaden i samarbejde med Erik Roj Larsen, overlæge, klinisk lektor, speciallæge i psykiatri, Ph.d., Afdeling for Angst og Depression Q, Aarhus Universitetshospital i Risskov.
Re5-NTS blev i 2015 godkendt i hele EU samt i EFTA landene Island, Norge og Liechtenstein.

Dansk virksomhed bag forskningen.

Re5 ApS er en dansk, privatejet Med Tech virksomhed, som blev etableret i år 2000. Re5 ApS har stået for udviklingen af det nye og innovative behandlingskoncept, Re5-NTS, til behandling af refraktær depression.
Læs mere om behandling og firmaet Re5 ApS på www.re5.com