Danskerne lever længere nyhed

Danskernes middellevetid stiger, men ligger stadig lavere end samtlige lande, vi normalt sammenligner os med.Det skyldes ikke mindst vores ryge- og drikkevaner. Levealder

Danskere ligger i bunden

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen ”Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv”, viser, at den gennemsnitlige middellevetid i Danmark er steget med 1,8 år siden 2001. Vi lever nu i gennemsnit 78,8 år, hvor det tilsvarende tal for EU-15 landene og OECD er på henholdsvis. 80,3 år og 79,4 år. Middellevetiden for kvinder i Danmark er dog i gennemsnit steget med 1,7 år i perioden 2001-2008, hvilket er den største fremgang for kvinder blandt landene i sammenligningen.

Fakta om rapporten

Rapporten sammenligner det danske sundhedsvæsen med sundhedsvæsenet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Frankrig, samt gennemsnittet for OECD- og EU-15-landene.

Sammenligningerne er baseret på OECD-data for blandt andet sundhedsudgifter, personale, aktivitet, kvalitet i behandlingen, livsstil, middellevetid og dødelighed.

Vi ryger og drikker for meget

Den lave danske middellevetid skyldes blandt andet danskernes høje forbrug af alkohol og tobak. Det fremgår af den internationale sammenligning, at Danmark har det højeste antal indbyggere, der dør af kræft, svarende til 199,4 per 100.000 indbyggere i 2006. Samtidig er den danske middellevetid dog steget siden 2001.

På hjerte-karområdet står Danmark stærkt i den internationale sammenligning. Når det gælder behandling af blodpropper i hjertet og hjernen, er Danmark blandt Europas bedste.