Den sidste antibiotika mur er nu gennembrudt nyhed

Som i historien med Peter og ulven, hvor ingen tager truslen alvorligt, står ulven nu ved døren


Den sidste antibiotika mur er nu gennembrudt

Netop under ugen World Antibiotic Awareness Week er det kommet frem fra levnedsmiddel kontrol i Kina at et resistent gen har udviklet sig som gør bakterier resistente overfor alle kendte antibiotika, og disse gen er allerede fundet i bakterietyper som inficerer mennesker.

Den alarmerende nyhed er bragt af såvel det ansete medicinske tidskrift ”The Lancet” samt i magasinet New Scientist.

Et vidunder medikament er truet.

Indtil nu har en type bakterier, kendt under betegnelsen ”gram negative”, kunne bekæmpes med en speciel klasse af antibiotika under navnet ”polymyxins”. Disse antibiotika er blevet kendt som ”sidste udvej” antibiotika som anvendes ved infektioner hvor intet andet virker.

Typen ”colistin” er den mest anvendte polymyxin antibiotika og i 2012 blev dette antibiotikum af World Health Organisation klassificeret som værende af kritisk betydning for menneskelig sundhed, men landmænd rundt om i verden - og specielt i Kina - er fortsat med at anvende store kvantiteter colistin i opdrættet af grise og kyllinger.

Yi-Yun Liu fra South China Agricultural University i Guangzhou og kollegaer har opdaget det første kendte colistin resistente gen som er i stand til at bevæge sig uhindret fra en bakterie til en anden.

De har yderligere, og alarmerende, konstateret at dette resistente gen allerede er spredt vidt i det sydlige Kina. Og hvad værre er, har dette resistente gen allerede manifesteret sig i infektioner hos mennesker. I en undersøgelse af 1.322 prøver (blod, urin og andre typer) taget på hospitaler i to provinser i de sydlige Kina er dette resistente gen fundet i 16 tilfælde.

Universel resistens.

Teamet bag undersøgelserne advarer at fordi dette resistente gen kan passere uhindret mellem bakterier er det uundgåeligt at bakterier vil udvikle universel resistens som modstår enhver kendt form for antibiotika.

Ildevarslende er det at dette gen ser ud til at bevæge sig uden hindring gennem stammerne af den fælles humane patogen Escherichia coli, såvel som andre almindelige bakterier, såsom Klebsiella og Pseudomonas, som forårsager en stor del af blod, urin og tarm infektioner.

Disse typer infektioner er allerede i dag skyld i ti tusindvis af dødsfald om året i Europa og Nordamerika og med universel resistens kan dette tal kun blive større.

Anvendelse af antibiotika i dyreopdræt er den største fare.

Et omfattende og stigende forbrug af antibiotika i Kina har medvirket til at udvikle det resistente gen.

På verdensplan er det forventningen af det samlede årlige verdensforbrug af colistin i dyreopdræt når 12.000 tons ved udgangen af 2015 og vil nå 16.500 tons i 2021.

Kina’s opdræt af svin er det største i verden og mere end dobbelt så stort som opdrættet i Europa og anvendelsen af antibiotika i Kina er normalt ikke under veterinær kontrol

Chinese Ministry of Agriculture har iværksat en omgående risiko vurdering knyttet til forbruget af colistin som tilsætning i dyrefoder.

Britiske eksperter har betegnet opdagelsen af det resistente gen som alarmerende.

Læs mere på: The Lancet & New Scientist