Denne frugt kan give en overdosis nyhed

Hvis lægen siger, at vand er det bedste til at skylle din medicin ned med, så er der god grund til at gøre som anbefalet. Forskere har fundet en frugt, som kan lede til en overdosis af medicin imod blandt andet forhøjet blodtryk og kræft. Det kan give mavesår og skade nyrerne.

Drop grapefrugt og undgå overdosis

Forskere advarerer nu om farerne ved at spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når de tager medicin.

Frugten kan give en overdosis af visse typer medicin, fordi grapefrugt forhindrer medicinen i at blive nedbrudt i fordøjelsessystemet og i leveren.

Det er kemikalier – furanocoumariner – i grapefrugten, der udsletter det enzym, som skal nedbryde medicinen. Dermed slipper mere af medicinen igennem fordøjelsessystemet, end resten af kroppen kan klare.

- Én pille sammen med et glas grapefrugtjuice kan være det samme som at tage fem til ti piller med at glas vand. Medicinen kan altså helt utilsigtet gå fra et behandlende niveau til et giftigt niveau bare ved at drikke grapefrugtjuice, siger David Bailey, en af forskerne bag undersøgelsen, til BBC.

Nyrerskader og død

Sammen med resten af forskerteamet har han tidligere været ude og advare mod at kombinere grapefrugt med medicin. Dengang fandt de 17 medicintyper, hvor grapefrugt havde alvorlige bivirkninger, i dag er det tal oppe på 43. De nye resultater er offentliggjort i lægetidsskriftet Canadian Medical Association Journal.

Læs også: Frugt og grønt beskytter ikke mod kræft.

Det drejer sig blandt andet om medicin til at regulere blodtryk, imod kræft, kolesterolsænkende medicin og medicin til patienter, som har gennemgået en organtransplantation. For eksempel fandt forskerne et tre gange så højt niveau af det blodtryksænkende stof felodipine i en patient, der havde drukket et glas grapefrugtjuice i stedet for vand sammen med medicinen.

Bivirkningerne varierer afhængig af medicinen, men de kan både være mavesår, ændret hjerterytme, skade på nyrerne eller død.

Farmaceuter skal advare

I forlængelse af resultaterne opfordrer forskerteamet til, at viden om bestemte madvarers indflydelse på medicin bliver udbredt i sundhedsvæsnet.

- Medmindre sundhedspersonalet er opmærksomme på muligheden for, at de bivirkninger, de ser, kan stamme fra grapefrugt i patientens kost, er det meget usandsynligt, at de vil undersøge den mulighed, lyder det i forskernes rapport.

Læs også: Spinat forebygger type-2 diabetes.