En digital næse på en mikrochip kan lugte sygdomme. 03-02-2015 nyhed

Det har været kendt længe at hunde og katte med deres højt udviklede lugtesans kan trænes til at identificere de flygtige kemiske lugte som udløses ved sygdomme.

En digital næse på en mikrochip kan lugte sygdomme.

Det har været kendt længe at hunde og katte med deres højt udviklede lugtesans kan trænes til at identificere de flygtige kemiske lugte som udløses ved sygdomme.

I nogle tilfælde har forskere trænet selv husdyr til at opdage kræft eller forudsige et epileptisk anfald.

Men hvad om vi er i stand til at raffinere denne evne og etablere den på en mikrochip og dermed skabe ballon test efter samme princip som en alkoholtest

I følge Dr. Andrew Koehl, som er opfinderen af mikrochip spektrometeret bag denne digitale næse er teknologien som vil gøre dette muligt allerede til stede.

”Vi kan spore ned til andele per milliard niveau” udtaler Dr. Koehl. ”For at give en sammenligning svarer dette til en enkelt dråbe i et svømmebassin i Olympisk størrelse”.

Føleren som ikke er større end et sim kort fungerer ved at danne et spektrum af de kemiske forbindelser som er til stede i luften og identificere hver forbindelses unikke komposition. Hvis føleren er indstillet til et givent niveau som overskrides vil det udløse et alarmsignal.

Der arbejdes på at reducere størrelsen yderlige med sigte på at komme ind på sundhedsområdet og virksomheden bag projektet håber at have teknologien klar som diagnoseværktøj indenfor få år.

”Det er interessant at der er kemiske forbindelser i personers ånde som indikerer sygdom hvilket er bevist gennem en række undersøgelser og vi kan genkende disse” udtaler Dr. Koehl.

Oprindeligt var teknologien udviklet i sikkerhedsmæssig sammenhæng for at spore ting som sprængstoffer kemiske giftforbindelser og lignende nævner Dr. Koehl.

Udviklet på et forskningslaboratorium under University of Cambridge i England er teknologien nu i kommerciel produktion hos selskabet Owlstone med tæt tilknytning til Universitetet og Dr. Koehl oplyser at sensorerne allerede er i brug hos selskaber som BP og Shell og i fødevareindustrien hos Coca Cola og Nestle.
Med tiden vil disse sensorer givetvis blive hverdag i mange sammenhænge og ende med at blive til en digital næse i lommeformat.

”Vi taler med en række producenter af mobiltelefoner og ønsker at udvikle teknologien så den kan indlægges i mobiltelefoner og lignende små produkter” afslutter Dr. Koehl.

Kilde: CNN