En enkelt blodprøve kan måske kortlægge en persons samlede virus smitte gennem hele livet. 08-06-2015 nyhed

blodprøveForskere har udviklet hvad de omtaler som en ”one-stop” blodprøve som med en enkeltstående blodprøve kan kortlægge en persons livslange og fuldstændige infektion med virus.

En enkelt blodprøve kan måske kortlægge en persons samlede virus smitte gennem hele livet.

Testen som kaldes VirScan er udviklet af Stephen Elledge og kollegaer fra Howard Hughes Medical Institute (HHMI).

”Vi har udviklet en undersøgelsesmetode som i blodet ser tilbage i tiden og kortlægger de forskellige typer virus en person har været udsat for”, forklarer Elledge til Medica News Today. ”i stedet for at teste for en enkelt virus per gang, som er arbejdstungt, kan vi kortlægge det samelede infektionsbillede på en gang”.

Forsker teamet redegør for hvordan VirScan fungerer i en ny undersøgelse offentliggjort i magasinet Science som også afslører hvordan testen har fungeret ved test på mere end 500 personer inficeret med forskellige virus.

Elledge og hans team har udvundet over 93.000 korte sektioner af DNA for at udvikle denne test hvor hver sektion omfatter koder på forskellige dele af viral protein kaldet peptider.

Derefter kobles disse DNA sektioner til bakteriofager som er virus som angriber bakterier. Hver bakteriofag er knyttet til en peptide som fremstår på bakteriofagets overflade. - En peptide er et stof som består af to eller flere sammenkoblede aminosyrer.

Samlet viser bakteriofagerne de komplette protein sekvenser i de cirka 1.000 varianter af virus som indtil videre er fundet hos mennesket.

Forskernes anfører at virus antistof i blodet genkender unikke egenskaber kendt som epitoper som findes i peptider på overfladen af hvert bakteriofag. Når bakteriofagerne knyttes til en blodprøve identificerer antistofferne disse epitoper og binder sig til dem. - Et epitop er det specifikke område af et antigen der genkendes af et antistof.

Herefter samles disse antistoffer og alt andet udelukkes bortsat fra de bakteriofager som de er bundet til og ved DNA sortering af disse bakteriofager er det muligt at kortlægge en persons samlede livslange virus billede uanset om det drejer sig om infektion eller vaccination.

Denne metode rummer store muligheder for diagnose og behandling og forventningen er, at omkostningen ved disse blodprøver er blot cirka USD 25 per person.

Læs mere om forskningen og dens muligheder på Medical News Today.