En enkelt pusteprøve kan afsløre op til 17 sygdomme nyhed

Så langt tilbage som 400 BC instruerede Hippocrates sine studenter at lugte til patienternes udånding for at undersøge om de var syge.

Nu har amerikanske forskere udviklet en metode som gør netop det, blot på en mere videnskabelig måde.

Et nyt analyseapparatur anvender nano partikler til at fastlægge den præcise kemiske komposition af en persons ånde.
Med dette afsæt er det muligt at afsløre ”signaturer” knyttet til hver af de 17 sygdomme som for eksempel nyrekræft og Parkinson’s sygdom.
Udåndingsluften indeholder kvælstof, kuldioxid (kultveilte) og ilt samt mindre indhold af mere end 100 andre kemikalier, men kombinationen af disse substanser varierer afhængigt af personens sundhedstilstand.
I magasinet ACS Nano beskriver forskerne hvorledes de analyserede resultaterne ved anvendelse af kunstig intelligens teknikker med henblik på at klassificere og diagnosticere prøvepersonernes sundhedstilstand.
De fandt at hver sygdom afgiver en unik flygtig signatur i udåndingsluften, og de fandt også, at tilstedeværelsen af en sygdom ikke forhindrede konstateringen af andre sygdomme i samme analyse.

Store muligheder for tidlig diagnose. - Nemt, hurtigt og billigt.

Teknologien åbner mulighed for en billig og bærbar type måleapparat, i stil med et alkoholmeter, og til en pris på blot cirka kr. 250 med mulighed for, non-invasivt, at undersøge spektret af de pågældende sygdomme.
Den ledende forsker i opdagelsen, Professor Hossam Haick, sammenligner situationen med sygdommenes unikke signatur i udåndingsluften til menneskets unikke fingeraftryk.
De senere år er fremkommet flere tilsvarende metoder med diagnose baseret på apparatur som anvender pusteprøver, men disse apparater har været knyttet til enkelte sygdomme såsom kræft. I Danmark er metoden anvendt i flere år til at påvise mavesårsbakterier - Helicobacter pylori.