En professionel tilgang til løsning af børns og unges problemer nyhed

Denne artikel indeholder annoncørbetalt indhold

Der er en del børn der har svært ved at trives på en god måde i deres hverdag, der kan være tale om lidt mere simple ting som tristhed, men det kan også være de mere alvorlige og blivende områder som angst eller OCD, og det er vi nødt til at tage alvorligt, både som individer og som samfund.

En børnepsykolog kan gøre meget, specielt i form af metakognitiv behandling, og hvor den kognitive behandling handler om hvad vi tænker, og at der er forkerte måder at tænke på, så er den metakognitive metode i stedet koncentreret om hvor meget vi tænker, og altså at mindske mængden af negative tanker.

Heldigvis er det ikke længere noget tabu at gå til psykolog, og den rigtig gode nyhed er at langt de fleste psykologiske lidelser kan behandles med succes, det vigtige er at få stillet en diagnose og få startet behandling hurtigst muligt, alene af den årsag at ubehandlede psykiske problemer over tid kan få meget store konsekvenser.

Den bedste behandlingsmetode kan dog først fastslås efter et indledende møde, hvor både forældre og børn mødes til samtale og udredning.

Et typisk forløb og den videre færd efterfølgende

Hvis det fra starten af er uklart hvad problemstillingen drejer sig om, eller om det er noget der kan behandles hos en psykolog, så bliver forløbet normalt startet med en afklarende samtale, hvor formålet her er at fastlægge om der skal påbegyndes en udredning eller undersøgelse, eller et decideret behandlingsforløb.

Selve længden af forløbet afhænger af den foreliggende problematik, men generelt vil forløbet vare 6-12 uger, hvor det undervejs vurderes om effekten og behovet er tilstrækkeligt.

Sideløbende med barnets behandlingsforløb, så inviteres forældrene til både samtaler og rådgivningsforløb, som vil ske 1-2 gange og skal afklare og afdække forældrenes rolle og give dem redskaber til at skabe de faste rammer og struktur barnet har behov for.

Ud over det, så kan decideret familieterapi komme på tale, som et supplement til at behandle barnets problemer, hvor fokus her er på selve forholdet i familien og forståelsen af behandlingen.

Ved behandlingsforløbets afslutning kan det være relevant at få en udtalelse med, hvilket beskriver de udfordringer, indtryk og anbefalinger til det videre forløb, som kan være til gavn for skole, støtteinstans eller læge/specialist.

Det vigtigste for jer som familie, og barnet i særdeleshed er at i finder en behandler I har tillid til – og som gør jer trygge ved behandlingen.