Ensomhed kan give dårligt helbred nyhed

Lige nu er der 726 mennesker – flest ældre – der føler sig alene og derfor står på venteliste hos Rødekors til at få en besøgsven, der kan være sammen med dem en gang om ugen. Besøgsvennernes frivillige arbejde har stor betydning for de ensommes livskvalitet og helbred. Undersøgelser viser at ensomhed er mere skadeligt for helbredet end f.eks. fedme.

- Et besøg gør en kæmpe forskel for et ensomt menneske. Følelsen af et besøg kan vare i mange dage, og isolerede og indadvendte mennesker bliver mere udadvendte. De får bedre kontakt til hjemmehjælperen og familien, der ellers næsten var forsvundet, fordi de bliver gladere, siger fagkonsulent i Røde Kors, Lisbeth Ott-Ebbesen.

Besøg giver følelse af at være værdsat

Ifølge Lisbeth Ott-Ebbesen kan besøgsforhold ofte udvikle sig til regulære venskaber, fordi frivillige kommer på besøg af ren lyst og interesse for besøgsmodtageren.
Det kan få folk til at føle sig værdsæt, og for nogle betyder det, at de bruger mindre medicin, fordi de psykisk får det bedre.

Den positive effekt af et frivilligt besøg én time hver 14. dag er dokumenteret i forskningsprojektet ”At prikke med kærlighed” fra 2011, der er udgivet af videncentret Ensomme Gamles Værn. Rapporten viser, at de ældre blandt andet bliver bedre til at holde kontakten med familie og venner.

Isolation skader helbredet

Det kan omvendt have store konsekvenser at hænge fast i en isoleret tilværelse. Ensomhed kan føre til kronisk depression og på den måde også til selvmord, lyder det blandt andet fra Ensomme Gamles Værn.

Social isolation forringer også det fysiske helbred. Et stort amerikansk forskningsprojekt fra Brigham Young University konkluderede i 2010, at konsekvenserne af ensomhed er dobbelt så skadelige som fedme. Det svarer til effekterne af alkoholisme, rygning og et liv uden motion.

Hvad er en besøgsven?

En besøgsven er en person, der frivilligt besøger en ensom. Besøget – der finder sted hver eller hver anden uge – har til formål at være et lyspunkt i en ellers stille hverdag. Den typiske aktivitet er at snakke, gå ture eller drikke kaffe. Men det er helt op til den enkelte besøgsven og besøgsmodtager at beslutte, hvad de vil bruge tiden på.

Læs mere om Besøgsvenner på Rødekors.dk

Ensomhed og ældre

9,7% af danskerne over 75 år er ofte alene, selv om de har lyst til at være sammen med andre.

Kilde: Sundhedsprofil 2010, Statens Institut for Folkesundhed.