Erhvervsuddannelser vil forebygge kræft nyhed

Eleverne på de danske erhvervsskoler er langt mere usunde end eleverne på gymnasiale uddannelser. På langt sigt øger det risikoen for livstilssygdomme og kræft. Sundhedsstyrelsen og Danske Erhvervsskoler vil nu sammen forbedre elevernes sundhed.

Tømrer- og frisørelever er alt for usunde

De drikker mere, de ryger mere, og de er alt for sløve med at få snøret løbeskoene og få noget motion i forhold til deres jævnaldrende på landets gymnasiale uddannelser. Det øger risikoen for kræft og en tidlig død. Derfor går Sundhedsstyrelsen og Danske Erhvervsskoler nu sammen om at forbedre erhvervsskoleelevernes sundhed og trivsel og forebygge kræft.

- Hvis vi skal uligheden i sundhed til livs, må vi have særligt øje på de grupper, som lever mere usundt end flertallet. Og eleverne på erhvervsskoler sakker sammenlignet med mange af deres jævnaldrende bagud, når det kommer til sundhed. Så derfor har vi valgt at gøre en særlig indsats for at få dem til at ændre vaner, siger sundhedsminister Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Læs også: Kræft - Forebyggelse og sundhedsfremme


Projektet er en del af Kræftplan III, og sundhedstilstanden for de danske tømrer- og frisørelever er samtidig dagsordenen for en konference den 14. november, arrangeret af Sundhedsstyrelsen, Danske Erhvervsskoler og SOSU-Lederforeningen.

Bedre hverdag

På erhvervsskolerne kan man helt konkret mærke, hvordan elevernes dårlige vaner har indflydelse på hverdagen. Blandt andet har eleverne et højere sygefravær og en lavere gennemførelsesprocent.

- Sundhed er i høj grad et spørgsmål om trivsel. Det giver større tilfredshed for elever og lærere, bidrager til øget fastholdelse og giver i det hele taget en bedre hverdag. Og så er sundhed et vigtigt element i at gøre de unge arbejdsparate, siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler.

For at den gode vilje ikke skal ende i ren snak og godmodige politikker, har Sundhedsstyrelsen lavet et katalog med konkrete forslag til, hvordan erhvervsskolerne kan forbedre sundheden og trivslen. For eksempel at fjerne sodavandsautomater og i stedet installere vandautomater. Eller arrangere opgaveløsning som et orienteringsløb, hvor opgaverne bliver hængt op som poster, og eleverne får point for både rigtig besvarelse og gennemførelsestid.

Læs også: Fortsat social ulighed i danskernes sundhed

Skal sælge skolen

Fra Sundhedsstyrelsen er det naturligt nok sundheden, der er i fokus, men Lars Kunov mener, at projektet også kan give et andet udbytte.

- For den enkelte skole og for erhvervsskolerne samlet set kan spændende sundhedstilbud gøre uddannelserne mere attraktive og bidrage til et bedre image i befolkningen, siger Lars Kunov.

Læs også: Børn og fysisk aktivitet

Nogle erhvervsskoler har allerede lavet tiltag for at få sundere elever. Eksempelvis bespiser KTS Frederiksberg hver morgen mellem 100-120 elever, og erhvervsskolen Hansenberg i Kolding har lavet en forhindringsbane ved skolen og lejer sig ind hos Fitness.dk.