Færre ældredødsfald, når personalet er vaccineret nyhed

Når plejepersonalet, som arbejder med ældre, bliver vaccineret mod influenza, så falder totaldødeligheden blandt de gamle - det viser en oversigt fra Cochrane, det skriver Dagens Medicin.no

Cochrane konkluderer færre dødsfald

Cochrane – forskerne konkluderer, at influenza vaccine til plejepersonalet, sandsynligvis fører til færre dødsfald og færre tilfælde af influenzalignende sygdomme blandt ældre. Den nye oversigt sammenfatter resultaterne af fem studier med over 20.000 deltagere

- Disse resultater er interessante fordi vaccination af sundhedspersonale benyttes af mange lande, for at forebygge sygdom og unødvendige dødsfald hos ældre på plejehjem, siger Forsker Ingvil Sæterdal fra Kunnskapssentret i Norge, som har offentliggjort undersøgelsen

Usikkehed om det er influenza-vaccinen

Ingvil Sæterdal påpeger, at den reducerede totaldødelighed ikke nødvendigvis betyder, at det er vaccinen, som giver den positive effekt, da det drejer sig om randomiserede studier.

- Der er moderat kvalitet på dokumentationen. Cochrane giver ikke et klart svar på hvorvidt det er vaccinationen, som giver resultatet – de konkluderer blot at totaldødeligheden er lavere i denne gruppe af ældre, siger hun.

Om Cochrane

Cochrane-samarbejdet er et uafhængigt, videnskabeligt netværk. Forskere i samarbejdet udarbejder systematiske oversigter, såkaldte Cochrane-oversigter (på engelsk ’Cochrane Reviews’).
Hver oversigt er baseret på en grundig søgning efter relevante kliniske forsøg, en kvalitetsvurdering af de enkelte forsøg og en opsummering af resultaterne. Oversigterne opdateres løbende og offentliggøres elektronisk i Cochrane-biblioteket.