Fald i antallet af nye registrerede kræfttilfælde nyhed

Efter en årrække, hvor der hvert år blev registreret flere og flere nye kræfttilfælde, falder antallet af nye tilfælde nu. Nye opgørelser fra Cancerregisteret viser et fald i antallet af nye registrerede kræfttilfælde fra 2009 til 2010 på 3,4 procent. Det samlede fald skyldes især et fald i antallet af nye tilfælde af bryst- og prostatakræft fra 2009 til 2010.

For de øvrige kræftsygdommes vedkommende ses kun små udsving. Men man skal være forsigtig med at tolke tallene som udtryk for en generel udvikling af disse sygdomme i den danske befolkning.

Kurven er knækket på brystkræft

Over de foregående 10 år er antallet af nye brystkræfttilfælde steget i takt med indførelsen af organiseret mammografiscreening. Screeningen har været anvendt i dele af landet i ca. 20 år, men blev først et tilbud, der inkluderede alle kvinder mellem 50 og 69 år, i 2007 til 2009. I disse år steg antallet af brystkræfttilfælde markant. Fra 2009 til 2010 er der tale om et fald på 13 procent.

Den forudgående stigning må ses som udtryk for, at vi er blevet bedre til at opspore brystkræft tidligere. De forrige års indsats har betydet, at flere har fået konstateret brystkræft på et tidligere tidspunkt end de ellers ville have. Screeningen har med andre ord fremrykket diagnosticeringen. Derfor er det meget forventeligt, at vi nu er nået til et punkt, hvor der registreres færre nye tilfælde.

Læs mere om brystkræft her

Fald i antallet af prostatakræft

Der observeres et tilsvarende markant fald i antallet af prostatakræfttilfælde hos mændene på 16 procent fra 2009 til 2010. Også her gælder, at faldet skal ses på baggrund af, at der de foregående år har været tale om en markant stigning.

Læs mere om prostatakræft her

Der foretages ikke organiseret screening af prostatakræft, men udviklingen kan til dels forklares med tidlig opsporing af sygdommen ved brug af PSA-undersøgelser, hvor prostatakræft opspores ved en blodprøve. Men faldet kan også skyldes, at lægerne på det allerseneste er blevet mere tilbageholdne med PSA-undersøgelser.

Læs nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her