Fald i tilfælde af klamydia nyhed

Antallet af personer diagnosticeret med klamydia er i 2011 faldet til 26.617 personer. Opgørelsen viser dermed et fald på 1.300 personer, sammenlignet med 2010, på trods af at der har været en stigning i antallet af personer, der er blevet testet. Antallet af personer, der blev diagnosticeret med klamydia, toppede i 2009, hvor næsten 30.000 personer, fortrinsvis unge, blev diagnosticeret.

Klamydia skyld i barnløshed

Det er andet år i træk, at der ses et fald i antallet af klamydiatilfælde. Det tyder på, at kurven er vendt. Det er positivt, at det i høj grad er blandt de yngre, at dette fald ses, da det også er i denne gruppe, at klamydia er mest udbredt.

Klamydia er stadig den mest udbredte sexsygdom, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i 2011 var cirka 50.000 borgere som blev smittet med klamydia. Heraf blev de 26.600 diagnosticeret. Op mod 50 procent af alle klamydia-infektioner vil være symptomfri, og de personer, det drejer sig om, kan således ikke selv mærke, at de er smittede, men kan stadig smitte andre.

Klamydia er bla. skyld i at kvinder ikke kan få børn, og specielt kvinderne kan have svært ved at opdage at de er smittede

Antal nydiagnosticerede med klamydia pr 1000 borgere i alderen 15-29 år i 2011 fordelt på kommunerLæs også: Klamydia, symptomer og behandling

Stor forskel fra kommune til kommune

Kommunefordelingen over forekomsten af klamydia viser, at der er meget stor forskel på, hvor stor en andel af de unge i de enkelte kommuner, som er blevet diagnosticeret med klamydia. Forskellene peger også på, at det er muligt at nedbringe forekomsten i de kommuner, hvor sygdommen er særlig udbredt.
Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at antallet af diagnosticerede kan stige, hvis kommunerne iværksætter opsøgende indsatser i forhold til klamydia. Med andre ord: Hvis man tester flere, er der også sandsynlighed for, at man finder flere positive.

Kolding har rekord i flest klamydia pga ekstra information

Kolding kommune har rekord i antallet at nye diagnostiserede tilfælde af klamydia hele 31 pr 1000 unge i kommunen.I kommunen mener man dog at det høje tal skyldes at man de sidste par år har sat ekstra fokus på klamydia smitte

- De sidste to år har Kolding Kommune kørt en informationskampagne som specifikt opfordrer unge til at lade sig teste, hvis de har haft ubeskyttet sex – netop fordi man kan have klamydia uden symptomer. Set i det lys er det positivt, at tallet er højt. Det kan have store konsekvenser for de unge, hvis de ikke kommer i behandling både i forhold til deres egen sundhed og i forhold til at smitte andre," siger Mette Balsby, formand for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, på Kolding kommunes hjemmeside

Som led i kampagnen " kun med kondom" har alle 18-årige i Kolding kommune fået tilsendt et brev med opfordring til at lade sig tjekke hos lægen, hvis de har haft ubeskyttet sex. Alle ungdomsuddannelser har fået tilbudt gratis besøg af unge formidlere fra center for Sex og sundhed, som går i går i dialog med eleverne og udleverer kondomer og pjecer. En vigtig del af kampagnen handler om at lade sig teste hos egen læge, som kan iværksætte behandling og ikke mindst partneropsporing. Kampagnen gentages i år og løber samtidig med Sundhedsstyrelsens 'Kun med kondom' kampagne for at skabe mest mulig fokus på emnet.