Fiskeolie mindsker angst hos raske nyhed

En ny undersøgelse viser for første gang, at omega-3 fedtsyrer af de typer, der findes i fiskeolie kan reducere angst hos raske mennesker, der ikke har været diagnosticeret med en angst lidelse. Omega-3 fedtsyren reducerede også betændelsestilstande (inflammation)hos forsøgspersonerne, men havde ingen effekt på symptomer på depression.

I undersøgelsen fik 68 raske unge medicinstuderende (38 mænd, 30 kvinder) et fiskeoliesupplement i 12 uger. Supplementet indeholdt enten omega-3 fedtsyrer eller et inaktivt placebo. Undervejs i testforløbet, enten dagen før en stor eksamen eller i perioder med stress, leverede deltagerne blodprøver og udfyldte standard spørgeskemaer, der målte symptomer på angst og depression. Blodet blev testet for indhold af stoffe, som indikerer inflammation.
Undersøgelsen blev udført af forskere fra Ohio State University. Den var dobbelt-blinded, og blev delvist støttet af NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine).

Fiskeolie mindsker angst og inflammation

Hos de studerende, som var forsøgspersoner fandt forskerne, at symptomer på angst var 20 lavere i fiskeoliegruppen end i placebogruppen. Samtidig fandt forskerne også, at markører i blodet, som indikerer inflammationstilstande, var 14 procent lavere hos gruppen af fiskeoliespisende studerende. Der var ingen forskel på symptomerne for depression i de to grupper. . Forskerne kunne ikke vurdere virkningerne af eksamen stress, fordi de studerende ikke viste signifikant højere niveauer af angst, depression, eller betændelse før eksamener end på andre tidspunkter.

Ifølge forskerne, så tyder resultaterne af denne undersøgelse på, at et øget indtag af omega-3 fedtsyrer kan reducere angst symptomer og inflammation, en proces, der spiller en rolle i mange sygdomme, hos unge raske mennesker.

Læs artiklen på NCCA's hjemmeside her