Flere nyfødte kræver ambulant behandling nyhed

I de senere år er der sket en markant stigning af nybagte mødre, som møder op på sygehusene med deres nyfødte barn typisk på grund af problemer med amning eller dehydrering. Siden 2008 er andelen af ambulante kontakter af denne art steget med 60 %, det skriver Institut for Folkesundhed.

Nybagte mødre får for lidt hjælp

Forfatterne bag undersøgelsen Carina Sjöberg Brixval, og Vibeke Koushede mener, at noget af stigningen kan skyldes, at man nu registrere den ambulante kontakt anderledes end tidlige. Men forfatterne peger også på at indlæggelsestiden for nybagte mødre er blevet så kort, at mange ikke får det nødvendige hjælp til at kjomme i gang med amningen.

I de sidste fem år er indlæggelsestiden efter fødsel faldet markant. Det er blevet standard, at flergangsfødende føder ambulant, dvs. at mor og barn udskrives direkte fra fødegangen fire til seks timer efter fødslen, mens førstegangsfødende typisk er indlagt på barselsgangen i 48 timer efter fødslen. Den gennemsnitlige indlæggelselængde er faldet fra 3,5 dage i 2005 til 2,8 dage i 2010, skriver forfatterne på Institut for Folkesundhedshjemmeside

Tidligere var den nybagte mor indlagt i fire til fem dage efter fødslen, og mælken var løbet til inden udskrivelsen.
Sådan er det ikke i dag, og det har muligvis konsekvenser for de nyfødtes sundhed, mener forfatterne.

Læs også om Amning her

Behov for at flere undersøgelser

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for svangreomsorg, og anbefaler bl.a. at fødselsforberedelse foregår i mindre hold og at de kvinder, som føder ambulant, får besøg i hjemmet af jordemoder på 1. eller 2. dagen og af sundhedsplejerske på 3. og 5. dagen Carina Sjöberg Brixval, og Vibeke Koushede opfordrer til at der bliver foretaget flere undersøgelser, for at vurdere resultatet af de ændrede anbefalinger.

Læs hele artiklen her Instut for FolkeSundhed her