Flere skolebørn drikker nyhed

Antallet af skolebørn, der drikker alkohol, stiger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse af de 11-15-åriges livsstil og dagligdag viser, at der er sket en stigning for alle fem aldersgrupper og begge køn. Den faldende tendens siden 2002 er vendt, og især pigerne drikker mere.

Pigerne drikker mere

Stigningen er særlig udtalt blandt de 14-15-årige piger, hvor andelen, der har drukket alkohol inden for de seneste 30 dage, er steget sammenlignet med tidligere.

Stigningen i de unges alkoholforbrug skal ses i forhold til, at der siden 2002-2006 har været en nedadgående tendens i alkoholforbruget. Den stigning, der har været i 2008, bringer med andre ord udviklingen op på det tidligere niveau.

Forældre agerer øldepot

Undersøgelsen viser, at forældre er med til at forsyne børn helt ned i 11-års-alderen med alkohol.

Derfor er det vigtigt, at forældrene er opmærksomme på det ansvar, de har i forhold til de unges alkoholkultur og forbrug, fastslår Sundhedsstyrelsen.

Få tips til hvordan du som forældre håndterer dine børns alkoholvaner her