Flere svenske børn har fået narkolepsi nyhed

Dobbelt så mange børn som normalt har fået konstateret søvnsygdommen inden for det seneste år, viser svensk udredning.DE svenske myndigheder mistænker influenzavaccine Pandemrix

Mulig sammenhæng mellem nakolepsi og Pandemrix

Antallet af børn, der har fået søvnsygdommen narkolepsi, er steget, siden de svenske myndigheder indledte massevaccinering mod influenza A(H1N1). Det konstaterer Läkemedelsverket i forbindelse med en udredning af mistanken om, at influenzavaccinen Pandemrix kan øge risikoen for at få narkolepsi.

Sundhedsmyndighederne i Sverige har fået rapporter om 20 børn under 18 år, der har fået konstateret narkolepsi i perioden fra oktober 2009 til august 2010. Hvis sygdomsforekomsten havde været den samme for foregående år, ville under 10 børn have fået søvnsygdommen i den periode.

Läkemedelsverket påpeger dog, at det samlede antal tilfælde af narkolepsi i Stockholmsområdet er lavt, og at tallene derfor bør fortolkes med forsigtighed.