Fødselstallet falder markant nyhed

Fødselstallet er i 2011 faldet med mere end 4.000 børn i forhold til året før. Det viser Sundhedsstyrelsens tal for fødsler og fødte på baggrund af fødselsregisteret. Gennemsnitalderen for førstegangsfødende er steget igen, til gengæld er andelen af kejsersnit faldet let.

Statistikken viser udviklingen i antallet af fødte børn og præsenterer en række centrale mål for folkesundheden med baggrund i fødselsstatistikken, nemlig antallet af dødfødsler, peri- og neonatal mortalitet og antallet af for tidlige fødsler. Derudover opgør statistikken data om kejsersnit for hver fødeafdeling, og heraf kejsersnit udført på mors ønske.

Færre kejsersnit, men stor forskel fra hospital til hospital

Tallene fra Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af kejsersnit er faldet let fra 21,8 pct til 21,0 på to år, men der er stor forskel fra sygehus til sygehus. I Østdanmark har Herlev med 17 pct. og i Vestdanmark har Holstebro med 11,6 pct det laveste antal kejsersnit i Danmark. I Hillerød og Odense sker en fjerdedel af fødslerne ved kejsersnit.

Førstegangsfødende er blevet ældre

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende stiger fortsat. Gennemsnitsalder for førstegangsfødende var i 2011 29,1 år, en stigning i forhold til året før på 0,1 år. Samtlige fødendes gennemsnitsalder er i 2011 30,9 år.

Antallet af kvinder som er over 35 år, når de får deres første barn er også stigende

Læs også: ældre mødre har øget risiko for depression

Dødelighed blandt nyfødte er konstant

Andelen af dødfødte har i perioden 2009-2011 holdt sig kontant på 4 pr. 1.000 fødte om året. Den perinatale mortalitet, det vil sige summen af dødfødte og levendefødte, der dør inden for den første leveuge, er ligeledes konstant 6 ud af 1.000 fødte pr. år. Den neonatale mortalitet, det vil sige antallet af levendefødte, der dør inden for de første 4 uger, har vist sig nogenlunde kontant og er 3 ud af 1.000 levendefødte i 2011.

Se statisikken her