Forebyggelse skal styrkes nyhed

Sundhedsminister Astrid Krag har taget hul på en række rundbordssamtaler om forebyggelse. Arbejdet skal blandt andet munde ud i faste mål for danskernes sundhed.

Regeringen vil styrke forebyggelse - det er langt billigere at forebygge end at helbrede. Derfor havde minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag inviteret til to rundbordssamler torsdag og fredag i sidste uge med nogle af landets førende eksperter og centrale aktører fra det offentlige og private Danmark. De skal sætte gang i debatten, og det er ministerens håb, at den bliver så konkret som muligt. Møderne skal blandt bruges til, at få konkrete bud på mål for forebyggelsesindsatserne.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag siger:

- De fleste danskere er sunde og raske. De trives og fungerer godt. Desværre må vi erkende, at der også er en del, der ikke lever særlig sundt. De drikker og ryger gennemgående for meget, de bevæger sig for lidt og spiser ikke sundt nok. Samtidig er uligheden i sundhed alt for stor. Hvis vi skal fastholde og forbedre sundheden, bør forebyggelse have en mere fremtrædende plads i både børne- og ungelivet og i voksenlivet – også hvor vi færdes til hverdag. Derfor tager regeringen i dag for alvor fat på at konkretisere mål og indsatser for de kommende års forebyggelsesindsats. Møderne er første skridt i en række af konkrete tiltag, jeg vil tage for at gøre forebyggelse til andet og mere end noget der blot tales om ved festlige lejligheder.

Det offentlige, patientforeninger og eksperter er inviteret

Ministeren har til møderne udover KL og Danske Regioner inviteret en række patientforeninger, fagforeninger samt forskningsverdenen. Rundbordssamtalerne er derfor sammensat sådan, at hele spændvidden i forebyggelsesområdet er dækket ind.

På baggrund af møderne vil ministeren samtidigt bede Sundhedsstyrelsen om at udarbejde et fagligt oplæg til en styrket forebyggelsesindsats, herunder en faglig vurdering af, hvordan der kan opstilles konkrete mål for forebyggelsesindsatsen.