Forskere har fundet kræftens ”Achilles hæl” 09-03-2016 nyhed

kræftceller, mutation, markørSelv svulster som har spredt sig overalt i kroppen forventes at kunne behandles effektivt.

Forskere har fundet kræftens ”Achilles hæl”

I en opdagelse, som betegnes som jordskred, mener forskere at have fundet kræften’s ”Achilles hæl” som kan føre til behandling af selv håbløse tilfælde hvor kræft har spredt sig til hele kroppen. Forskerne har fundet, at alle kræftceller bærer en markør som kan spottes af kroppens immunforsvar uanset hvor meget kræften mutere (deler sig). - Nuværende behandlingsformer er ofte resultatløse fordi kræften muterer meget hurtig og på en måde hvorved kræften formår at kamuflere sig overfor kroppens immunforsvar og den anvendte behandling.

Professor Peter Johnson fra Cancer Research, UK udtaler: ”Jeg tror at vi om 5 år vil se tilbage og konkludere at dette var øjeblikket hvor vi fik en ny forståelse på kræftområdet”.

Forskere ved University College London og Cancer Research UK har fundet at muterede kræftceller stadig bærer en “signatur” som aldrig ændres - og som den kritiske størrelse - at disse molekuler, som er antigener (toxiner), kan spottes af immunforsvaret. Immunceller som angriber disse antigener eksisterer allerede i kroppen, men i for begrænset antal til at kunne bekæmpe effektivt.

Men ved at udskille disse immunceller, multiplicere dem i et laboratorium, og føre dem tilbage til patienten, skulle det være muligt at slå kræften ned selv efter at den har spredt sig til hele kroppen.

Den primære kamp mod kræften leveres af patientens eget immunforsvar.

Det nye er, at man vil være i stand til at forsyne kroppens immunforsvar med specifik information om kræftens svage punkt – den permanente signatur – og dermed kan immunforsvaret koncentreres mod det sted hvor kræften er mest sårbar og eliminere den.

Det betyder at læger i fremtiden ved at isolere den konstante signatur kan bestemme kræftens gen profil og derefter forsyne patienten med milliarder af laboratorieudviklede immunceller som målrettet går til angreb på kræften. Gen profilen kan også bruges til at lave en vaccine som booster kroppens eget immunforsvar mod kræftangrebet. - Også kræft som har spredt sig angribes fordi de underliggende svulster alle bærer den samme gen signatur.

Færre komplikationer for fremtidens kræftpatienter.

Det betyder også, at angrebsvinklen mod kræft vil ændre sig markant fra bekæmpelse af kræften udefra med kemo og anden behandling til angreb indefra ved hjælp af kroppens eget immunforsvar i en boostet version, som må forventes at have langt færre komplikationer for fremtidens kræftpatienter.

Forskerne som er inde over undersøgelsen mener at der hermed er åbnet mulighed for at behandle de kræftformer som hidtil har været udenfor behandlingsrækkevidde eller de sværeste at bekæmpe og håber at de første kliniske forsøg med patienter kan ske allerede indenfor to år.

Læs mere på www.telegraph.co.uk