Forskning viser en genetisk sammenhæng mellem skizofreni og cannabis nyhed

Der er øget bevis for, at cannabis kan være en årsag til skizofreni. Den invaliderende psykiske sygdom rammer omkring 1% af befolkningen, og studier har vist, at risikoen er dobbelt så stor for hashrygere. Nu viser en engelsk undersøgelse, at cannabis og skizofreni kan hænge genetisk sammen.

Cannabis er et naturligt forekommende stof, der indeholder kemikaliet delta-9-tetrahydrocannabiol (THC), som påvirker nerverne i hjernen.

Den livlige debat om legalisering og kontrol af cannabis, som er det mest udbredte illegale stof i verden, har sat forskere under pres for at underøge de sundhedsmæssige risici der er ved brug af stoffet.

En ny undersøgelse ledet af Kings College i London, har påvist en genetisk sammenhæng mellem et øget brug af cannabis og skizofreni. Forskere undersøgte en stikprøve på godt 2.000 raske individer, hvoraf halvdelen havde røget cannabis.

Genetisk er linket mellem skizofreni og cannabismisbrug

Resultaterne viste, at deltagere med en genetisk højrisiko for at udvikle skizofreni, var mere tilbøjelige til at ryge hash, samt havde et større forbrug af stoffet.

Ledende forfatter, Robert Power påpeger overfor Medical News Today, at resultaterne ikke udelukker, at brug af cannabis kan øge risikoen for skizofreni, men mener i stedet, at der sandsynligvis er en modsatrettet sammenhæng således, at er man genetisk disponeret for skizofreni, har man også øget risiko for at have et misbrug.

Skizofreni

Almindelige skizofrenisymptomer omfatter vrangforestillinger, falske overbevisninger og hørehallucinationer. Det er ikke klart hvad der forårsager sygdommen, men dette studie understreger kompleksiteten i en gen-miljø interaktionen. Det er altså en kombination af fysiske, genetiske, psykologiske og miljømæssige faktorer, der spiller en rolle i udviklingen af den psykiske lidelse.

Gå ind og læs mere om årsager til skizofreni og andre personlighedsforstyrrelser på sundhedguiden.dk