Gennembrud i behandlingen af æggestokkræft nyhed

Kvinder med fremskreden æggestokkræft kan se frem til at leve markant længere ved hjælp af en ny biologisk behandling. Det viser en europæisk undersøgelse med omfattende dansk deltagelse, som netop er blevet publiceret i et af verdens mest prestigefyldte medicinske tidsskrifter New England Journal of Medicine.

- Det er første gang i de tyve år, som jeg har behandlet kvinder med æggestokkræft, at vi ser et reelt gennembrud i behandlingen af patienter, som er blevet opereret, uden at det har været muligt at fjerne al kræften, fortæller overlæge Mansoor Raza Mirza, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

æggestofkræft svært at behandle

Operation af kvinder med æggestokkræft hører til blandt de mest komplicerede kirurgiske indgreb på kræftområdet. Under operationen prøver man at fjerne så meget af kræften som muligt, men i mange tilfælde viser det sig umuligt at fjerne alle synlige kræftknuder.

- De kvinder, som fortsat har tilbageværende kræftceller efter operationen, behandler vi i dag med to-stofs, såkaldt førstelinje-kemoterapi. Den nye undersøgelse viser, at for de kvinder, som har synlig restsygdom efter operation, kan vi øge den gennemsnitlige overlevelse med otte måneder ved at supplere kemoterapien med det biologiske lægemiddel bevacizumab, forklarer Mansoor Raza Mirza. Han har ledet den danske del af den store europæiske undersøgelse og er medforfatter til den artikel, som netop er blevet publiceret i New England Journal of Medicine.

150 kvinder om året

I Danmark vil det være omkring 150 kvinder om året, som vil kunne få gavn af den nye behandling.

- To-stofsregimet kom på banen i starten af 1990'erne, og siden har vi brugt mange kræfter på at lede efter et effektivt supplement. Men det er først nu, at det er lykkedes at bevise, at et nyt regime kan øge overlevelsen hos patienter med æggestokkræft, fortæller Mansoor Raza Mirza.

Behandling øger levetid med 8 måneder

Den internationale undersøgelse, ICON7, viser, at overlevelsen for patienterne gennemsnitligt øges fra 28,8 til 36,6 måneder, når man supplerer kemoterapi med 12 måneders behandling med bevacizumab.

- Otte måneders ekstra levetid er særdeles værdifuld for en uhelbredelig kræftpatient og dennes pårørende. Og for nogle vil gevinsten ved den nye behandling være meget større. Derfor bør vi efter min mening så hurtigt som muligt kunne tilbyde bevacizumab som standardbehandling til de relevante patienter.

Længere tid til ny sygdomsudvikling

ICON7s primære formål har været at undersøge, om tillægsbehandlingen med bevacizumab kan forlænge den såkaldte progressionsfrie overlevelse for patienter, som er blevet opereret for kræft i æggestokkene. Den progressionsfrie overlevelse er et mål for, hvor længe patienterne lever, inden der opstår ny forværring af sygdommen efter en operation.

Undersøgelsen viste, at de patienter, som ud over kemoterapi også fik bevacizumab, lever længere uden ny sygdomsudvikling end de patienter, der alene fik kemoterapi. Det svarer nøje til resultaterne af en også netop publiceret undersøgelse fra USA, GOG218.

Nye forsøg

I ICON7 blev bevacizumab givet til patienterne i 12 måneder, men der er grund til at tro, at en længerevarende behandling vil kunne give endnu bedre resultater.

- Vi kan se af undersøgelsen, at effekten af bevacizumab hurtigt klinger af, efter at behandlingen er stoppet. Da bivirkningerne ved behandlingen har været få og kontrollerbare er det selvfølgelig nærliggende at tro, at en længerevarende behandling vil gavne patienterne endnu mere. Derfor har vi i de nordiske lande nu sammen med tyske og franske kolleger startet en ny lodtrækningsundersøgelse, hvor patienter behandles med bevacizumab i 15 eller 30 måneder, fortæller Mansoor Raza Mirza.