Gennembrud i behandlingen af modermærkekræft nyhed

En ny skræddersyet tabletbehandling forlænger livet for patienter, som er ramt af fremskreden modermærkekræft.

Modermærkekræft, som har spredt sig, hører til blandt de mest aggressive og vanskelige kræftsygdomme at behandle. Nu viser banebrydende resultater fra et stort internationalt studie, BRIM3, imidlertid, at en ny, skræddersyet tabletbehandling kan forlænge levetiden markant for patienter med fremskreden modermærkekræft. De helt nye resultater blev præsenteret søndag d. 5 juni på verdens største onkologikongres, 47th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago, USA.

Mere virksomt end kemoterapi

Studiet viser, at patienter, der blev behandlet med den nye behandling, vemurafenib, gennemsnitligt fik reduceret risikoen for at dø med 63 % i forhold til behandling med kemoterapi inden for den i undersøgelsen observerede periode. Efter 6 måneder var 84 % af de patienter, der blev behandlet med vemurafenib, stadig i live mod kun 64 % i gruppen, der fik kemoterapi.

De nye data viser yderligere, at risikoen for, at sygdommen bliver forværret, nedsættes med 74 % i forhold til behandlingen med kemoterapi. Undersøgelsen viser derudover, at behandling med vemurafenib i langt højere grad end kemoterapi kan få kræftknuden til at skrumpe. Hele 48,4 % af de patienter, der fik vemurafenib, oplevede, at kræftknuden blev mindre, mod kun 5,5 % i kemoterapi-gruppen.

Gennembrud i behandling af modermærkekræft

– Det er første gang, at jeg igennem 20 års deltagelse på de store kongresser har set dokumentation for, at en ny medicinsk behandling markant kan gavne patienter med fremskreden modermærkekræft. Da der tilmed er tale om en meget hurtigt indsættende effekt, er det ikke for store ord at tale om et reelt behandlingsmæssigt gennembrud for en patientgruppe, som indtil nu har ventet forgæves på de fremskridt, som vi har set på en række andre kræftområder, siger overlæge Lars Bastholt, som er ansvarlig for behandlingen af modermærkekræft på Odense Universitetshospital.

Lars Bastholt glæder sig samtidig over, at de relevante patienter i Danmark ikke behøver at vente længe på at få gavn af den nye behandling.

– Vi forventer, at de europæiske lægemiddelmyndigheder hurtigt vil være klar med en godkendelse af vemurafenib, og indtil da kan vi i samarbejde med Roche allerede efter sommerferien påbegynde behandlingen med stoffet i en særlig protokol. Og endelig har vi allerede nu mulighed for at tilbyde vores patienter behandling med et tilsvarende stof, ligeledes i protokol-regi, fortæller han.