Global opvarmning reducerer næringsindholdet i fødevarer nyhed

Som følge af et stigende atmosfærisk CO2-niveau kan nogle af verdens vigtigste fødevareafgrøder, som hvede, ris og soja, miste deres næringsværdi. Forskere siger, at mineral- og vitaminmangel allerede er ansvarlig for hundredevis af dødsfald årligt.

Global opvarmning reducerer næringsindholdet i fødevarer

I afgrøder, som hvede, ris og sojabønner, der var blevet udsat for et højt CO2 niveau, kunne man måle et markant fald i koncentrationen af vigtige mineraler som jern og zink. Eksperter siger, at denne effekt, der førhen er blevet observeret, men aldrig før er bevist i marken, repræsentere ”en væsentlig trussel mod menneskelig ernæring”.

Forskere har tidligere advaret om konsekvenserne, af et stigende CO2 niveau, og de seneste resultater øger blot frygten for en global fødevarekrise.

På verdensplan er to til tre milliarder mennesker afhængige af hvede og ris, og for de fleste, er dette deres eneste kilde til jern og zink.

Zinkmangel er allerede knyttet til omkring 800.000 dødsfald blandt børn under fem, i hvem det kan have alvorlige konsekvenser, og forværre sygdomme som diarre, lungebetændelse og malaria, mens jernmangel er den vigtigste årsag til anæmi, en tilstand der bidrager til omkring 20% af moderdødeligheden i verden.

For at finde beviser for, at CO2-niveauet havde en effekt på afgrøders nærringsstoffer, udsatte en gruppe forsker fra Harvard University, 41 forskellige sorter af afgrøder for den CO2 mængde, der forventes at eksistere i 2050.

”Menneskeheden er ved at gennemføre et globalt eksperiment ved hurtigt, at ændre de miljømæssige forhold på jorden,” siger Dr. Samuel Myers, som er forsker ved Harvard School of Public Health og hovedforfatter på studiet.

”Som dette eksperiment udfolder sig, vil der uden tvivl komme mange overraskelser. Det, at CO2 påvirker fødevares næringsindhold, er en af de mange konsekvenser den globale opvarmning medfører.”

I hvedekerner var zinkkoncentrationen reduceret med i gennemsnit 9,3% målt på afgrøder fra syv forskellige steder, her i blandt USA, Japan og Australien. Jernkoncentrationen var reduceret med 5,1%. Et lavere proteinniveau blev også observeret i både hvede og ris.

Undersøgelsen bliver offentliggjort i tidsskiftet Nature.

Dr. Myers siger, at mekanismen bag kuldioxids virkning på næringsstofkoncentrationen i planter, endnu ikke er kendt. Der er flere muligheder for at mindske konsekvenserne af det nyligt observerede fænomen. Udover at mindske CO2-udledningen, kan man udvikle nye stammer af afgrøder, der er mindre følsomme overfor CO2, eller dyrke afgrøder med højt indehold af zink og jern.

Læs mere her