Godt nyt for patienter med Addisons sygdom (AI) nyhed

For første gang i mere end 50 år, kan danske patienter, med den kroniske og potentielt dødelig hormonforstyrrelses sygdom Addisons sygdom, modtage ny behandling med Plenadren, som er mere effektiv og veltolereret sammenlignet med standardbehandling, og som samtidig øger livskvaliteten for patienterne.

Ny pille imiterer kroppen

Forskningsresultaterne af Plenadren behandlingen viser, at den nye behandling langt bedre imiterer kroppen eget cortisol produktion og at pillen , som kun skal tages én gang om dagen sikrer at cortisolniveauet i kroppen er mere naturligt i løbet af dagen. Det sikrer bedre livskvalitet og færre indlæggelser.

Addisons sygdom er en kronisk og potentielt dødelig sygdom, som skyldes, at kroppen ikke kan eller kun producerer meget lidt af hormonet cortisol, fordi binyrebarken ikke fungerer. I Danmark anslår man, at der er mellem 400-500 patienter med sygdommen, som hele livet igennem skal medicineres.

Læs også: Addisons sygdom - symptomer, årsag behandling.

- For os, der må leve med Addison, er det godt, at der nu endelig kommer en alternativ behandling på banen i Danmark. For en del patienter er den konventionelle behandling ikke optimal, og mange klager over forringet livskvalitet med hyppige hospitalsindlæggelser og andre gener. At vi nu får adgang til Plenadren er et stort skridt fremad for addison-patienter. Det vil forhåbentlig betyde en bedre hverdag og en forbedret livskvalitet for mange, siger Formanden for Addison Foreningen i Danmark Jette Kristensen.

Professor: en god nyhed efter 50 år

I følge Professor Ulla Feldt-Rasmussen, klinikchef for Medicinsk Endokrinologisk afd. på Københavns Universitetshospital er nyheden interessant, fordi den nye behandling ikke blot synes at virke bedre, men også gør det lettere at medicinere og leve med sygdommen.

- I behandlingen af AI er der et klart behov for en oral erstatningsbehandling med hydrocortison, der i højere grad imiterer kroppens naturlige cortisolproduktion, der kan gives én gang dagligt og som kan forbedre patientens metaboliske* status og overholdelse af behandlingen siger Professor Ulla Feldt-Rasmussen, klinikchef for Medicinsk Endokrinologisk afd. på Københavns Universitetshospital.

- For første gang i 50 år, er der en ny behandlingsmulighed, der ser ud til at kunne opnå dette, og det er en interessant nyhed for patienter med AI. Dosering én gang dagligt vil hjælpe dem med at behandle deres sygdom på en mere enkel og effektiv måde.

*Metaboliske sygdomme er sygdomme som Type 2 diabetes, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, fedme.

Billede: Addison Foreningen Danmark.

Læs mere på Addison Foreningens hjemmeside.