Graviditets protein kan påvise Alzheimers flere år før symptomer nyhed

En gruppe forskere har opdaget, at ældre kvinder, som senere udvikler Alzheimers, har et forhøjet niveau af et protein i blodet, som også ses i forbindelse med graviditet. Det betyder, at forskerne nu kan diagnosticere Alzheimers, flere år før de første symptomer viser sig. Undersøgelsen er offentliggjort i ACS’ Journal of Proteome Research.

Forskerne forklarer i deres undersøgelse, at mere end 26 millioner mennesker i verden allerede har Alzheimers og antallet vil stige i takt med, at antallet af ældre vokser.

Tidlig diagnosticering vigtig ved Alzheimers

Der findes i dag en række lægemidler, som kan forsinke udviklingen af sygdommen, men det er vigtigt, at behandlingen starter så tidligt som muligt. Desværre findes der i dag ingen test, som kan diagnosticere patienterne før de tydelige symptomer som f.eks. hukommelsestab opstår. Theo M. Luider, PhD,Nerologisk afdeling, Erasmus Medical Center i Rotterdam og hans team besluttede sig derfor for at undersøge, om proteinerne i blodet kunne bruges i en Alzheimers diagnose test.


Læs også : B-vitamin et nyt våben mod Alzheimers

Protein sporet mange år før Alzheimers symptomer

Forskerne undersøgte blodprøverne fra 86 personer i alderen 60- 90 år, som havde deltaget i en større undersøgelse af alders-relaterede hjerneændringer foretaget i Holland. Til deres overraskelse opdagede de en signifikant forøgelse af et protein som ses i forbindelse med graviditet (PZP). Det øgede indhold af proteinet i blodet opstod hos kvinderne i gennemsnit fire år før, de blev diagnosticeret med Alzheimers. Forskerne opdagede også, at kilden til proteinet. PZP blev produceret i senile plaques (degenerede områder af hjernen, som er forbundet med Alzheimers.)