Grønt lys for ny behandling til patienter med fremskreden prostatacancer nyhed

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en ny livsforlængende behandling til mænd med fremskreden prostatacancer tages i brug i Danmark.

Ny behandlingsmulighed ved prostatacancer

Patienter med fremskreden hormonrefraktær prostatacancer har indtil i dag ikke haft flere behandlingsmuligheder, når den hidtil eneste godkendte kemoterapi ikke længere virkede. Nu bliver danske mænd tilbudt den nye livsforlængende behandling Jevtana (cabazitaxel). Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne sørge for, at den nye livsforlængende behandling implementeres som standard behandling på de 6 onkologiske klinikker, der i dag behandler prostatacancer.

- Fremskreden, hormonrefraktær prostatacancer er en dødelig sygdom med dårlig prognose. Det har derfor stor betydning, at vi nu, ligesom ved de fleste andre cancertyper, kan tilbyde patienter med fremskreden prostatacancer en behandling, som forbedrer overlevelsen. Det er meget værdifuldt, at patienten får ekstra tid sammen med familien. Når vi samtidig kan gøre det med en behandling, som tåles rimeligt, så er det et stort fremskridt, siger ledende overlæge Lisa Sengeløv på Onkologisk afdeling på Herlev Hospital, hvor man behandler mange patienter med fremskreden prostatacancer.

Læs også: E-vitamin øger risikoen for prostatakræft

Hver fjerde patient får gavn af ny behandling

De europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, godkendte Jevtana tilbage i marts 2011. Nu følger Kræftstyregruppen EMAs godkendelse, og anbefaler, at Jevtana tages i brug herhjemme. Behandlingen tilbydes allerede i flere andre europæiske lande.

Af de cirka 1.000 danske mænd, der har prostatacancer i et fremskredent stadie, vil omkring hver fjerde kunne få hjælp med den nye behandling. Indtil i dag der ikke været en etableret standardbehandling til netop denne patientgruppe. Sidst der skete medicinske forbedringer i overlevelsesmulighederne for danske mænd med fremskreden prostatacancer var i 2004.

Læs også: Mand - sådan undersøger du dig for testikelkræft

Jevtana gives som sidste udvej

Jevtana er indiceret som 2. linje kemobehandling til patienter med fremskreden hormonrefraktær prostatacancer, som ikke længere har effekt af docetaxel i 1. linje kemobehandling. Jevtana gives i kombination med prednison eller prednisolon.

Anbefalingen om national ibrugtagning sker på baggrund af resultater fra TROPIC-studiet. Resultaterne fra studiet viser en signifikant forskel i median overlevelse med 15,1 måneder for Jevtana-gruppen mod 12,7 måneder for den gruppe af patienter i kontrolarmen, som fik mitoxantron. En signifikant øgning på 2,4 måneder.