Hjernetumordagen nyhed

Danmarks første Hjernetumordag blev afholdt d. 5. april 2011. Mødet var for patienter med hjernetumor, deres pårørende, fagpersoner, politikere og journalister.

Hjernetumor er overset

Over 1.000 danskere rammes hvert år af en hjernetumor.

Hjernetumorer adskiller sig fra andre kræftsygdomme på en række områder, og patienter med hjernetumor og deres pårørende har derfor særlige problemer og behov for hjælpeforanstaltninger.

I dag findes der ikke et forum i Danmark, hvor patienter med hjernetumor og deres pårørende kan mødes, udveksle erfaringer og søge støtte og information. Samtidig er der ikke stor bevågenhed omkring hjernetumorer i offentligheden.

Det er baggrunden for, at en gruppe speciallæger, sygeplejersker og pårørende i samarbejde med medicinalfirmaet Roche a/s har taget initiativ til at afholde Danmarks første Hjernetumordag tirsdag den 5. april 2011. Dagen vil blive markeret med et stort møde, som afholdes i Tivoli Congress Center i København.

Hjernetumordagen er for patienter, pårørende og fagpersoner

Mødet henvender sig til patienter, pårørende, fagpersoner, politikere og journalister, og deltagelse er gratis. Læge, dr.med. Peter Lund Madsen vil føre de fremmødte igennem dagens program, som rummer faglige og politiske indlæg om behandling, rehabilitering samt støttemuligheder og sociale forhold.

Derudover vil der blive præsenteret resultater fra en helt ny spørgeskemaundersøgelse om livet med en hjernetumor, og resultaterne herfra vil blive perspektiveret af flere patient- og pårørendefortællinger på mødet.