Højt kondital giver lavt blodsukker nyhed

Undersøgelser har vist en sammenhæng mellem blodsukker og udviklingen af sukkersyge (type 2 diabetes), hjertekarsygdom og slagtilfælde (stroke).

Motion forebygger udvikling af livsstilsygdomme

Jo højere blodsukkerniveau desto større risiko for hjertekarsygdom og slagtilfælde. Fysisk aktivitet kan nedsætte niveauet af blodsukker og dermed være med til at forebygge denne udvikling.

I KRAM-undersøgelsen, hvor en "sundhedsbus" kørte rundt i en række kommuner og gennemførte befolkningsundersøgelser, fik 15.633 voksne danskere målt deres kondital, vægt og blodsukker.