Ilt hæmmer kræft nyhed

Kombinationen af ren ilt (oxygen) og højt tryk, får brystkræft svulster til at blive mindre. Forskning fra Universitetet i Bergen viser, at brystkræftceller, som får tilført ren ilt under højt tryk, bliver hæmmet i deres vækst, og i visse tilfælde bliver mindre.

Kræftsvulst bliver kvalt i ilt

Kræftsvulster har ofte mindre fuktionelt blodkarsystem i forhold til normalt væv. Det svækkede blodkarsystem giver et lavt iltniveau i svulsten og det har vist sig at føre til, at kræftsvulsterne er mere aggressive.
I sin doktorafhandling undersøgte forsker Ingrid Moen, Bergen Universitet, hvad der sker, hvis man tilfører kræftsvulster en øget mængde ilt. En måde at øge iltmængden i vævet er ved at bruge højt tryk og ren ilt (oxygen).

- Vi ønskede at undersøge effekten af ilt (oxygen) på udvikling af kræft. Ved hjælp af en tryktank kunne vi øge mængden af ilt, som ledes ind i blodet og dermed øge iltinholdet i vævet. Det er bl.a. sådan man behandler dykkersyge, forklarer Moen til forskning.no

Gode resultater på dyreforsøg

Ingrid Moen har udført forsøgene på rotter, som blev behandlet med rent ilt på et tryk af 2 bar. Behandlingen foregik i 90 minutter hver tredje dag

Iltforsøgene viste at væksten af svulsterne blev hæmmet og hele grupper af gener, som er vigtige for kræftudviklingen, ændrede sig, så kræftcellerne blev mindre aggressive

Læs hele artikeln på forskning.no her