KOL-patienter fastholdes i social isolation nyhed

Patienter med KOL får ikke den bedste behandling, der kan dække alle døgnets 24 timer. Det får mange af patienterne til at blive i deres hjem i store dele af deres vågne tid. Lægerne skal være mere opmærksomme på symptombehandling døgnet rundt.

KOL-patienter bliver indendøre

KOL påvirker patienternes dagligdag i et omfang, som de fleste raske ikke forestiller sig. Mange sover dårligt om natten, vågner med hosteanfald og skal bruge adskillige timer hver morgen på at hoste slim op af lungerne for at blive nogenlunde klare til dagen. Nye tal viser nu, at 59 procent af KOL-patienter aldrig har oplevet deres læge spørge ind til, om de følte tilstrækkelig symptomlindring alle døgnets 24 timer.

En døgndækning af patienternes symptomer er afgørende for livskvaliteten. 81 procent af de patienter, der er plaget af natsymptomer, sover dårligt og er mere trætte om dagen. De patienter, som især er plaget om morgenen fremhæver, at de skal bruge langt tid på at komme i gang, at de ikke kan bevæge sig hurtigt, og at det er umuligt for dem at foretage sig noget aktivt tidligt på dagen.

Det gør det vanskeligt at have energi og humør til resten af dagen, og mange vælger derfor at begrænse deres aktiviteter uden for hjemmet til det minimale og oplever dermed en høj grad af isolation.

- Patienterne har besvær med at gennemføre helt almindelige ting som at tage bad og tørre sig, gå op ad trapper, tage sko og tøj på og rede sengen. Hjemmehjælperen skal først komme op ad dagen, for de kan ikke få luft og tage imod før, forklarer Carl Nielsen, overlæge på Lungemedicinsk afdeling, Ålborg Sygehus.

Læs også: Test om du har KOL

Læger skal have bedre fokus

En af forklaringerne på, at KOL-patienterne ikke oplever optimal døgndækning, ligger i de praktiserende lægers behandlingsfokus. Udover de mange patienter, som ikke har oplevet, at deres læge spurgte ind til symptomlindring døgnet rundt, så viser en rundspørge til YouGovs panel af praktiserende læger, at symptomkontrol om morgenen og i nattetimerne kommer til sidst på prioriteringslisten.

Læs også: Forebyggelse af KOL

Ifølge Carl Nielsen skyldes det, at det ikke er udbredt blandt praktiserende læger at give patienterne selvbehandlingsplaner. Jørgen Vestbo, professor og overlæge på Odense Universitetshospitals lungemedicinske afdeling, mener, at det også er behandlingsvalget og opfølgning, som glipper.

- Mange af lægerne vil gerne sikre bedre symptomkontrol, men ender med at gribe en standardløsning med en medicin, som virker lidt på symptomer og lidt på anfald. Det betyder, at behandlingen ikke bliver patientspecifik. Jeg er heller ikke sikker på, at alle lægerne får fulgt ordentligt op og spurgt patienten, hvordan det egentligt går med medicinen, og så får justeret behandlingen herefter, siger Jørgen Vestbo.

Læs også: Sådan kan du få større livskvalitet med KOL