KOL rammer nu også kvinderne og de yngre danskere nyhed

Mange danskere går rundt med den farlige lungesygdom KOL – populært kaldet rygerlunger – uden at vide det. Og modsat hvad mange tror, så er det ikke kun gamle mænd, der bliver ramt af KOL. En undersøgelse viser, at sygdommen nu også rammer danskere i fyrrerne, og at der er flere kvinder end mænd med KOL

Få ved de har KOL

Knap en halv million danskere skønnes at have KOL. Og rigtigt mange har KOL – endda i svære tilfælde – uden at vide det. Derfor sættes der onsdag 17. november fokus på den farlige sygdom på den internationale KOL-dag.

-KOL er en sygdom, der er mange år om at udvikle sig, før man ser kraftige symptomer som vedvarende hoste, lungeinfektioner og tiltagende åndenød. Mange går derfor rundt med KOL i flere år uden at vide det, og vi ser endda, at selv patienter med svær KOL ikke bliver diagnosticerede. Som det er i dag, er det ikke sjældent, at lungekapaciteten er nedsat til halvdelen af det normale, når lægen og patienten for første gang bliver opmærksomme på KOL-symptomerne. Det er uheldigt, da behandlingsmuligheder og potentiale for at bevare god livskvalitet er mindre, hvis sygdommen påvises så sent, at lungerne har taget permanent skade, siger Peter Lange, som er overlæge på Lungemedicinsk sektion på Hvidovre Hospital.

KOL rammer også kvinderne og de unge

Modsat hvad mange tror, så er symptomerne ikke noget, der først viser sig, når man er blevet gammel. En omfattende dansk undersøgelse viser nemlig, at selv unge danskere i fyrrerne får KOL. Faktisk er halvdelen af alle KOL-patienter under 65 år, og det er særligt kvinderne, der får KOL.

-Der er sket et knæk, så der i dag er flere kvinder end mænd, der får KOL. Og vi kan desværre også se, at vi i Danmark har en kedelig rekord, idet dødeligheden af KOL er langt større blandt danske kvinder – men faktisk også mænd – end fx blandt finske, svenske eller tyske kvinder. Det tyder på, at vi skal blive bedre til at få diagnosticeret KOL langt tidligere, end vi gør i dag, siger Peter Lange.

Fra svær til mild KOL

68-årige Sonja Pedersen er en af de KOL-patienter, som først blev diagnosticeret, da hun havde såkaldt ”svær KOL” – dvs. sent i sygdomsforløbet, hvor lungekapaciteten er reduceret til det halve af normalværdien. Det er seks år siden, men i dag lever hun en aktiv tilværelse med daglig motion og mange gøremål, blandt andet fordi den medicinske behandling hjælper.

- Da jeg blev diagnosticeret KOL, blev jeg utroligt let forpustet af næsten ingenting og måtte have hjælp til at klare fx indkøb og rengøring. I dag har jeg et helt andet liv, hvor jeg cykler, går til dans og går lange ture på 10-15 km. dagligt. Jeg håber, at den internationale KOL- dag kan være med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at gå til lægen, hvis man har den mindste mistanke om KOL, siger Sonja Pedersen.