Kroniske smertepatienter fratages medicintilskud nyhed

Som led i en spareplan foreslår Medicintilskudsnævnet at fjerne det offentlige tilskud til en lang række receptpligtige lægemidler til behandling af stærke smerter. Det vil bl.a. ramme 70.000 danskere med kroniske smerter, som har brugt årevis på at finde den behandling, der kan hjælpe lige netop dem – og som nu må starte forfra. Eksperter finder forslaget uetisk, og patientforeningen er dybt forarget.

800.000 danskere (hver femte dansker over 18 år) lider af kroniske smerter. De fleste kan ikke klare sig uden receptpligtig smertestillende medicin. Men nu vil Medicintilskudsnævnet fjerne det offentlige tilskud til en lang række hyppigt anvendte smertestillende lægemidler. Konsekvensen vil bl.a. være, at 70.000 danskere med kroniske smerter skal skifte til morfin og dermed fratages en allerede velfungerende behandling, som det måske har taget lang tid at finde frem til.

Nødvendigt med hyppige medicinskift hos smertepatienter

Behandling af kroniske smerter er kompliceret, fordi det er meget individuelt hvilke lægemidler, der virker bedst for den enkelte patient.

En ny undersøgelse, foretaget af Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS) blandt 1.025 danske smertepatienter viser således, at halvdelen (48%) af de smertepatienter, som er i medicinsk behandling, må tage mere end 3 forskellige medicinske præparater samtidigt for at kunne udholde smerterne. Og på 7 år har patienterne gennemsnitligt prøvet 5 forskellige medicinske præparater. 4 ud af 10 (38%) frygter derfor, at de ikke kan behandle smerterne tilstrækkeligt, hvis de tvinges over på kun ét præparat.

Læge: Uetisk behandling af patienterne

Blandt landets førende eksperter inden for smertebehandling er der bred enighed om, at frafaldet af det offentlige tilskud vil få store konsekvenser for patienterne. Derfor er det ifølge overlæge Niels-Henrik Jensen fra Tværfagligt Smertecenter på Herlev hospital uetisk at tvinge så mange patienter over på morfin som eneste medicin, når de har brugt årevis på at finde frem til den behandling, som virker for dem i dag:

- Ingen smertepatienter er ens, og man kan ikke forudsige, hvordan den enkelte reagerer på forskellige lægemidler.
Derfor kræver det ofte mange forsøg at finde frem til en behandling, som virker for smertepatienten. Det virker helt absurd at tvinge flere tusinde patienter over på morfin.

Patienterne må starte forfra: Man træder på dem der ligger ned

Hos Foreningen Af Kroniske Smertepatienter (FAKS) frygter man også for konsekvenserne, hvis medicintilskuddet fjernes. Pia Frederiksen, formand for FAKS, fortæller:

- Kroniske smertepatienter har ofte været frygteligt meget igennem, før de har fundet det eller de præparater, som giver den bedste smertelindring. Det er både fysisk og psykisk hårdt. Tanken om at starte forfra i behandlingsmøllen et helt uoverskuelig, ligesom mange ikke har råd til selv at lægge ud for medicinen, mens de venter på svar på lægens ansøgning, når de skal skiftes til en ny medicin. Jeg er forarget og forundret over, at man på den måde vælger at træde på nogen, som allerede ligger ned.

Vigtigt med flere valgmuligheder

Af det samlede forbrug af smertestillende midler udgjorde morfin i 2011 13%.. Niels-Henrik Jensen er enig med Medicintilskudsnævnet i, at ny-diagnosticerede smertepatienter generelt bør starte på den billige morfin. Han advarer dog mod, at lægerne med Medicintilskudsnævnets forslag kun vil kunne tilbyde smertepatienterne morfin eller metadon med fuldt tilskud – og ikke et udvalg af forskellige former for smertestillende lægemidler. Hvis Medicintilskudsnævnets forslag bliver til virkelighed skal lægerne således i hvert enkelt tilfælde søge tilladelse hos Lægemiddelstyrelsen om at udskrive en anden smertestillende medicin med generelt tilskud.

Overlæge Niels-Henrik Jensen fra Tværfagligt Smertecenter på Herlev hospital mener, at det vil være en spændetrøje for lægerne, hvis de ikke længere har frie hænder til at vælge den bedste medicin til den enkelte patient - uden bureaukrati og ventetid:

- Patienterne bør starte med morfin. Det har vi sagt i mange år. Men hvis morfin giver bivirkninger eller ikke har tilfredsstillende effekt, bør lægerne kunne udskrive anden medicin uden unødigt bureaukrati og venten på en afgørelse om, hvorvidt patienten får bevilget tilskud eller ej.