Kvinder har en dårligere mental sundhed end mænd nyhed

Befolkningens mentale sundhed er for første gang kortlagt i Danmark. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at væsentlig flere kvinder end mænd føler at de har en dårlig mental sundhed.

Unge kvinder har det dårligst

I alt 7,6% blandt mænd og 12,5% blandt kvinder rapporterer dårlig mental sundhed, og mænd rapporterer således generelt bedre mental sundhed end kvinder.
Blandt mænd er andelen med dårlig mental sundhed størst i aldersgruppen 25-44 år,mens andelen blandt kvinder er størst i aldersgruppen 16-24 år.

ægteskab, job og uddannelse gør dig glad

Der er klaresammenhænge mellem en række sociodemografiske indikatorer og befolkningens mentale sundhedstilstand. Således har en større andel blandt gifte god mental sundhed sammenlignet med enlige og ugifte, og en større andel blandt personer med en lang uddannelse har god mental sundhed sammenlignet med personer med en kort uddannelse. Endvidere er der en større andel, der har god mental sundhed, blandt erhvervsaktive, efterlønsmodtagere og folkepensionister sammenlignet med førtidspensionister og arbejdsløse og jo højere personlig indkomst desto større andel med god mental sundhed.

Mental Sundhed ifølge WHO

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fremsatte i 1948 sin banebrydende definition af sundhed som ”en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”.

I denne definition lå implicit, at mental sundhed er en integreret del af sundhed, at mental sundhed er mere end fravær af sygdom, og at mental sundhed er tæt forbundet med fysisk helbred og med adfærd

Undersøgelsen er baseret på en ny såkaldt indikator, som Sundhedsstyrelsen har udviklet til at måle den mentale sundhedstilstand. Indikatoren gør det muligt at dokumentere mental sundhed og dermed at monitorere, hvilke indsatser der virker på området.