Lægemiddelstyrelsen efterlyser børn og unge som får biologisk behandling nyhed

Lægemiddelstyrelsen er i gang med et projekt, der skal være med til at forbedre sikkerheden i forbindelse med behandlingen med biologiske lægemidler. Behandling af børn og unge (under 18 år) er i den forbindelse af særlig interesse for os, da det er vanskeligt for os at få oplysninger om patienternes egen oplevelse af behandlingen.
Hvis du er forælder til et barn, der er i behandling med biologiske lægemidler eller har været i biologisk behandling, eller er ung under 18 år, der selv er/har været i behandling vil vi derfor meget gerne høre om dit barns/din egen oplevelse med behandlingen med de biologiske lægemidler. Det ville være en stor hjælp for os, hvis du vil bruge lidt tid på at besvare spørgsmålene i spørgeskemaet

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og arbejder for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet og fremmer, at produkterne bliver brugt rigtigt.

Vores projekt omkring børn og unge i biologisk behandling er forankret i Lægemiddelstyrelsens afdeling for forbrugersikkerhed, hvor en af vores hovedopgaver er at overvåge sikkerheden ved medicin og medicinsk udstyr og varetage indberetninger af bivirkninger både ved medicin og ved medicinsk udstyr.

Afdelingen har også ansvaret for at godkende kliniske forsøg med lægemidler og afprøvning af medicinsk udstyr. Har du spørgsmål til skemaet eller til projektet, er du velkommen til at kontakte os i Lægemiddelstyrelsen:

Ved spørgsmål kontakt

Line Michan: [email protected], 44 88 95 35, Mary Rosenzweig: [email protected], 44 88 91 64, Emilie Arnth Jørgensen: [email protected], 44 88 96 39 eller
Nina Vucina Pedersen: [email protected], 44 88 95 26

På forhånd mange tak for hjælpen med besvarelsen af spørgsmålene.
Du kan besvare spørgsmålene ved at klikke på linket her.

Du kan besvare skemaet direkte i en mail til projektmedarbejder i Lægemiddelstyrelsen Nina Vucina Pedersen, [email protected]. Nummerér svarene med 1, 2, 3 osv. i mailen, så det fremgår, hvilket spørgsmål du har besvaret.