Lægemiddelstyrrelsen maner til besindighed nyhed

DR’s 21 Søndag bragte den 29. august et indslag om det danske fima Oversea Labs. Her kom det frem, at selskabets guldtandkroner ifølge DR’s analyse af fem tænder ikke indeholder så meget guld som antaget. På lægemiddelstyrrelsens hjemmesider meddeler man, at eksperter vurderer, at der ikke er nogen sundhedsfare

Lægemiddelstyrrelsen går ind i sagen

Lægemiddelstyrrelsenvil dog alligevel går ind i sagen og har bedt det uvildige fællesnordiske institut NIOM om at komme med en faglig vurdering af resultaterne fra DR's undersøgelse. På Lægemiddelstyrrelsens hjemmeside står der:

"Lægemiddelstyrelsen følger op på denne sag. Første prioritet er at vurdere, om der kan være tale om sundhedsfare ved disse tandkroner. Vi har forelagt DR’s analyser for de odontologiske institutter ved universiteterne i Århus og København.

Begge institutter vurderer, at variationerne i guldindhold ingen betydning har for sundheden. Professor Flemming Isidor fra Århus Odontologiske Institut og professor Klaus Godtfredsen fra Københavns Odontologiske Institut udtaler, at der efter deres umiddelbare vurdering ikke er sundhedsmæssige risici forbundet med de pågældende tandkroner.

Endvidere har Lægemiddelstyrelsen på anbefaling fra begge professorer kontaktet det uafhængige, fællesnordiske institut NIOM for at få en uddybende faglig vurdering af resultaterne fra DR’s undersøgelse."