Læger mangler alkoholtilbud nyhed

De praktiserende læger mener ikke, at udbud og kvaliteten af behandlingstilbud til patienter med alkoholproblemer, er god nok. Men kun 37 procent benytter sig af den vejledning, de har til behandling, og næsten alle læger udskriver antabus på trods af, at der findes bedre medicin til behandling af alkoholproblemer.

Praktiserende læger møder alkoholproblemer hver uge

Langt de fleste praktiserende læger har 1-5 henvendelse om ugen, hvor alkohol er årsagen, men størstedelen af lægerne benytter sig ikke af vejledningen på området. Når de har brug for at henvise alkoholafhængige patienter til behandling i kommunalt, regionalt eller privat regi, så mener mange praktiserende læger ikke, at udbud og kvalitet er tilfredsstillende. Det viser besvarelser fra 1644 praktiserende læger.

Læs også: Udokumenteret alkoholbehandling i kommunerne

Læger efterlyser psykiatriske behandlingsmuligheder

Når patienter, med både et alkoholproblem og en psykisk sygdom, har brug for psykiatrisk behandling, vurderer 54 % af de praktiserende læger, at udbud og kvalitet på de psykiatriske afdelinger i regionerne er utilstrækkelig. Kun 4 %, betegner udbud og kvalitet som ”rigtig godt”. Flere læger oplever, at der er få psykiatere, der vil modtage patienter med et misbrugsproblem, og at dette gælder både for psykiatriske afdelinger og psykiatere i speciallægepraksis.

Læs også: Alkoholproblemer-symptomer og behandling

Samarbejdet mellem kommune og læge ikke godt nok

Behandling af alkoholafhængige personer i kommunale behandlingsinstitutioner foregår oftest i et samarbejde mellem kommunen og patientens egen læge. Kommunerne er generelt tilfredse med samarbejdet, mens 58 % af lægerne vurderer udbud og kvalitet som værende ”utilstrækkeligt” eller ”nogenlunde med mangler”.

I de tilfælde, hvor en alkoholafhængig person kommer i behandling direkte ved henvendelse til kommunen, orienterer de fleste kommuner vedkommendes egen læge ved opstart, 11 % orienterer undervejs i forløbet og en fjerdedel orienterer lægen ved forløbets afslutning. En tredjedel af kommunerne undlader helt at orientere lægen, selvom man anbefaler at den praktiserende læge bliver inddraget.

Læs også: Test dig selv - Drikker jeg for meget?

Læger benytter ikke vejledning udarbejdet af Sundhedsstyrelsen

Kun 37 % af de praktiserende læger benytter sig af den vejledning, som er udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Sundhedsstyrelsen. Mange efterlyser en kortere og mere praktisk anvendlig vejledning.

Næsten alle læger, 99 %, har inden for det seneste år ordineret disulfiram, bedre kendt som antabus, på trods af at evidensen for effekten ikke er særlig stærk. Omkring en tredjedel har ordineret præparaterne acamprosat og naltrexon, som der er god evidens for.

Læs mer på Statens Institut for folkesundhed her