Lungekræftpatienter svigtes i rehabilitering nyhed

Mange af de 4.000 danskere, som hvert år får konstateret lungekræft, har et stort behov for fysisk, psykisk og social rehabilitering. Men en rundspørge, som Patientforeningen Lungekræft har foretaget blandt kommunerne, tyder på, at alt for mange lungekræftpatienter ikke modtager den rehabiliteringsplan, der skal sikre, at de får den hjælp og støtte, de har behov for og ret til.

Lungekræftpatienter skal selv bede om rehabilitering

- Jeg møder kun få lungekræftpatienter, som har fået en rehabiliteringsplan i forbindelse med udskrivning fra hospitalet. Jeg opfordrer dem altid til selv at bede om at få en plan, men det er uacceptabelt og uanstændigt, at de midt i kampen mod sygdommen og angsten også skal kæmpe for at få den rehabilitering, de har ret til, siger formanden for Patientforeningen Lungekræft, Alice Skjold Braae, som selv fik konstateret lungekræft i 2002.

Manglende fokus hos kommuner og hospitaler på lungekræft

Kommunerne overtog i 2007 ansvaret for rehabilitering af lungekræftpatienter. I efteråret 2007 skrev Patientforeningen Lungekræft til samtlige 98 kommuner for at høre, hvor langt de var nået med rehabiliteringsindsatsen. De fik svar fra 30 kommuner, som alle fortalte, at de stort set ikke modtog nogen rehabiliteringsplaner fra hospitalerne, og derfor ikke kunne gå i gang.

I december 2010 skrev Alice Skjold Braae derfor igen til alle 98 kommuner og spurgte, hvordan det står til med rehabiliteringen af lungekræftpatienter. Her 2 måneder efter har kun 20 kommuner svaret, og ifølge Alice Skjold Braae tyder det på, at rehabilitering af lungekræftpatienter måske ikke er et fokusområde ude i kommunerne.

Kun 15 % får rehabiliteringsplan

Blandt de kommuner, som har svaret, siger de fleste, at de tilbyder rehabilitering, hvis de modtager en rehabiliteringsplan fra hospitalet, men det sker kun sjældent. 3 af de 20 kommuner svarer, at de slet ikke modtog nogen rehabiliteringsplaner for lungekræftpatienter i hele 2010. Yderligere 3 kommuner svarer, at de kun modtog ganske få, og endnu 3 kommuner svarer, at de modtog mellem 1 og 4 planer.

- Det er meget få i forhold til, at 4.000 danskere hvert år får konstateret lungekræft, og det tyder desværre på, at mange lungekræftpatienter ikke får den rehabilitering, de har behov for og ret til. De bange anelser får yderligere næring, når jeg læser Kræftens Bekæmpelses undersøgelse fra oktober 2010, som viser, at kun 15 % af de kræftpatienter, som blev diagnosticeret i 2007-2008, fik en rehabiliteringsplan ved udskrivelsen. Og det var fortrinsvis brystkræftpatienter, som generelt er yngre end lungekræftpatienter og måske mere ressourcestærke og derfor bedre kan kæmpe for deres ret, siger Alice Skjold Braae.

Kræftens Bekæmpelse efterlyser øget samarbejde og national indsats

- Vi ved, at de fleste kræftpatienter har brug for rehabilitering, og derfor er det stærkt utilfredsstillende, at kun 15 % modtager den rehabiliteringsplan, der skal sikre, at de får den fysiske, psykiske og sociale rehabilitering, de har behov for. Det er nødvendigt at udbygge samarbejdet mellem kommunerne og hospitalerne, så disse mennesker ikke falder mellem to stole, og gøre en væsentlig national indsats for at løfte dette område. I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for, at der som led i Kræftplan III bliver etableret faste aftale mellem kommuner og sygehuse og en obligatorisk behovsvurdering og behovsbeskrivelse ved udskrivelse fra alle kræftafdelinger. Kommunerne bør forpligtiges til at tage handling på grundlag af disse beskrivelser, og det er nødvendigt at politikerne afsætter de nødvendige midler til forskning og udvikling af rehabiliteringstilbud, siger Frede Olsen, formand for Kræftens Bekæmpelse.

Tirsdag d. 1. marts sætter Patientforeningen Lungekræft fokus på rehabilitering af lungekræft, når de inviterer til åbent møde i Viborg. Læs mere på foreningens hjemmeside www.lungekraeft.com.