Manglende dokumentation om behandling i Frankfurt nyhed

Sundhedsstyrelsen har fået en række henvendelser vedrørende kræftbehandling i Frankfurt og har på den baggrund udarbejdet en redegørelse med den aktuelle lægefaglige viden om regional kemoterapi, særligt behandling hos Dr. Thomas Vogl i Frankfurt.

Kemoterapi mod leverkræft ser lovende ud

Den eksisterende dokumentation på området viser, at regional kemoterapi i leveren er et lovende behandlingsprincip for udvalgte kræftformer. Det fordrer imidlertid omhyggelig udvælgelse af, hvilke patienter der tilbydes behandlingen, så risici og bivirkninger hos den enkelte patient står i et rimeligt forhold til den effekt, patienten muligvis kan opnå ved behandlingen.

Sundhedsstyrelsen vil ikke anbefale behandling

Sundhedsstyrelsen har gennemgået eksisterende dokumentation og kontaktet Dr. Thomas Vogl med supplerende spørgsmål. Styrelsen mener ikke, at den information, styrelsen har fået fra Dr. Thomas Vogl, gør det muligt at forholde sig fagligt til den i Frankfurt anvendte regionale kemoterapi i leveren på et rationelt grundlag.

Det har således ikke været muligt at få generel information om behandlingsprotokoller, selektionskriterier og lignende, og det har ofte været vanskeligt at få konkret information om den påtænkte behandling til konkrete patienter. Sundhedsstyrelsen kan derfor ikke generelt anbefale, at patienter henvises til denne behandling.