Mindre salt – mere liv nyhed

Ny amerikansk undersøgelse viser store besparelser i liv og sygdom ved at nedsætte det daglige saltforbrug med tre gram

Danskerne spiser alt for meget salt

Et hold amerikanske forskere har beregnet, hvor store besparelser i mistet liv og sygdom en nedsættelse af saltforbruget kan give. Forskernes udgangspunkt er, at amerikanerne har et meget højt forbrug af salt. Amerikanske mænd spiser i gennemsnit 10 gram salt om dagen og amerikanske kvinder 7 gram. Og danskerne ligger ikke under amerikanerne, hvad forbrug af salt angår. Danske mænd spiser dagligt 10 gram og danske kvinder 8 gram. Så de store gevinster ved et lavt saltforbrug kan overføres til danske forhold.

Salt er farligere en cigaretter og overvægt

Den officielle anbefaling er et dagligt saltindtag på maksimalt fem gram. Forskerne har regnet på, hvad en nedsættelse af det daglige forbrug af salt med bare tre gram kan betyde, og tallene er overbevisende. Antallet af nye tilfælde af apopleksi kan reduceres med op til 15 procent og antallet af forhøjede blodtryk med 20 procent.

Forskerne finder desuden, at en reduktion på i gennemsnit tre gram vil have større effekt end både rygestop (50 procent reduktion i rygere og passiv rygning), vægttab (5 procent reduktion i BMI) og statiner som forebyggelse af nye tilfælde af blodpropper i hjerte og hjerne.

Forskerne konkluderer, at hvis man bare spiser lidt mindre salt, kan et stort antal hjertekarsygdomme forhindres, og sundhedsudgifterne kan reduceres kraftigt. Reduktion i saltforbruger bør derfor være et sundhedspolitisk mål.