Nordisk reaktion på allergifremkaldende stoffer nyhed

En fællesnordisk kontrolaktion sætter de kommende måneder lup på det med småt - ingredienslisterne og mærkning med allergifremkaldende ingredienser - på alt fra bag-selv-blandinger til færdigretter.Målet er, at allergikere skal have muligheden for at styre sikkert uden om de ingredienser, de ikke kan tåle.

Derfor rykker Fødevarestyrelsen i Danmark, Matttilsynet i Norge og Livsmedelsverket i Sverige nu ud til producenter og virksomheder for at læse nærmere på emballagerne. I Danmark får i alt 150 virksomheder besøg af Fødevarestyrelsen.

Virksomhederne skal mærke for allergi rigtigt

Det er virksomhedernes ansvar at mærke deres fødevarer korrekt, herunder med ingredienser, der er kendt for at kunne give allergiske reaktioner.

Problemet er, at visse forbrugere reagerer med kløe, udslæt eller i værre tilfælde diarré og alvorlige kramper, hvis fødevarerne indeholder såkaldte allergene ingredienser, de ikke kan tåle.

Fokus på umødvendig allergimærkning

De nordiske fødevaremyndigheder sætter også lup på, om virksomhederne har styr på, hvornår de skal mærke med advarsel om, at en fødevare kan indeholde selv meget små spor af de allergene stoffer.

Her er målet, at undgå at forbrugerne med allergi får begrænset deres vareudvalg unødigt, fordi varerne for en sikkerheds skyld er mærket med ”kan indeholde spor af fx æg eller nødder”. Her er det vigtigt, at der er fokus på produktionsprocesserne og virksomhederne kun bruger denne mærkning, når man har gjort alt for at undgå spor af allergene ingredienser.

Fødevarestyrelsen afslutter kontrol- og vejledningskampagnen efter sommerferien og forventer at kunne præsentere resultaterne inden årets udgang