Ny behandling af hudkræft forlænger livet nyhed

En undersøgelse af et nyt lægemiddel til modermærkekræft, har vist, at det næsten fordobler overlevelsestiden. Stoffet, der kaldes vemurafenib, er testet i et klinisk forsøg, som undersøgte dens indvirkning på tumorstørrelse og overlevelse hos patienter med fremskreden Malignt Melanom, som havde spredt til andre dele af kroppen.

Patienter levede længere

Udsigterne for patienter med denne type fremskreden kræft er generelt dårlig, da det er en aggressiv kræftform med få behandlingsmuligheder og patienter har tendens til at overleve mindre end et år. Forskerne fandt, at cirka halvdelen af patienterne reagerede positivt på lægemidlet vemurafenib og at den samlede overlevelse hos disse patienter var næsten 16 måneder, i gennemsnit.

Læs også: Modermærkekræft - symptomer og behandling

Bedre overlevelse for patienter med genetisk mutation

Denne undersøgelse giver beviser på effektiviteten af et nyt lægemiddel, vemurafenib, til behandling af visse patienter med metastatisk melanom. Fordi lægemidlet virker ved at angribe en specifik genetisk mutation, vil det ikke være egnet til patienter, som ikke bærer mutationen. Den genetiske mutationen, findes i omkring halvdelen af patienter med hudkræft, som har spredt sig.

Stoffet er endnu ikke godkendt til brug

Læs en gennemgang af undersøgelsen på www.nhs.uk her