Ny hjemmeside hjælper skoler med at forebygge astma og allergisk sygdom nyhed

Cirka 10 procent af skolebørn har astma, og endnu flere har høfeber. Mange børn har også eksem. På den nye hjemmeside Astma-allergiiskolen.dk giver Sundhedsstyrelsen og Astma-Allergi Danmark gode råd om, hvordan skoler kan hjælpe elever med astma og allergisk sygdom.

Små ændringer forbedre astma og allergi

Hjemmesiden er bygget op som en virtuel skole, hvorfra man kan klikke sig ind i forskellige klasselokaler, skolegården med videre. Alle steder kan man se de områder, hvor man kan sætte ind for at sikre bedre forhold for børn med astma og allergi. De fleste steder er det kun ganske små ændringer, der skal til.

Et af de steder, hvor skolen kan hjælpe børnene, er ved at forbedre indeklimaet. Mange elever med astma og allergisk sygdom får symptomer, hvis indeklimaet er dårligt. Derfor er det for eksempel vigtigt at huske at lufte godt ud før og efter hver time/ sikre sig den mekaniske ventilation kører som den skal. Et godt indeklima gavner ikke kun elever med astma og allergi, men også alle andre på skolen.

Hjemmeside hendvender sig til alle

Alle på skolen, det vil sige skolelederen, lærerne, pedellen, kantinepersonalet med videre, samt den kommunale sundhedstjeneste, skoleforvaltningen, forældrene og eleverne kan få gavn af at anvende hjemmesiden, som har forslag til alle områder på skolen – klasselokaler, skolegården, SFO’en og kantinen.

Hjemmesiden er lavet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Samtidig med hjemmesiden har Astma-Allergi Danmark udarbejdet en skoleavis om astma og allergi. Avisen bliver uddelt på skoler i hele landet.

Besøg hjemmesiden her