Ny medicin mod blodpropper kan redde danske hjerteliv nyhed

Hvert år rammes ca. 10.500 danskere af en blodprop i hjertet, som ifølge Hjerteforeningen er en af de hyppigste dødsårsager for både mænd og kvinder i Danmark. En ny blodfortyndende medicin, som kommer til Danmark på mandag d. 24. januar, kan redde danske hjerteliv, da den har hurtigere og bedre effekt og dermed er bedre til at forebygge blodpropper i hjertet end den behandling, der er standard i dag, vurderer førende ekspert.

Ny medicin som forebygger blodpropper

Danske patienter bliver blandt de første i Europa, som får gavn af den nye og mere effektive medicin mod blodpropper i hjertet. Medicinen hedder Brilique (ticagrelor) og blev i december godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, til ”forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne med akut koronart syndrom” – dvs. forebyggelse af nye blodpropper hos patienter, der har en blodprop i hjertet.

Godkendelsen er bl.a. baseret på PLATO-studiet - et banebrydende studie, som vakte stor opmærksomhed, da det blev præsenteret for lægerne på verdens største hjertekongres i Barcelona i 2009, hvor det bl.a. blev kaldt det største fremskridt inden for medicinsk behandling af blodpropper i hjerte de seneste 20 år. Ifølge Steen Dalby Kristensen, overlæge hjertemedicinsk afdeling på Skejby Sygehus, som var kritiker på PLATO-studiet, da det blev præsenteret på ESC-kongressen i Barcelona, er resultaterne overbevisende:

Nyt håb til tusinder med blodprop i hjertet

- PLATO-studiet viser, at man vil kunne redde 11 liv og undgå 11 blodpropper i hjertet for hver 1.000 patienter, som får Brilique i stedet for den nuværende standardbehandling Plavix (clopidogrel). Brilique har nemlig hurtigere og større blodfortyndende effekt og er bedre til at forebygge blodpropper og dødsfald end Plavix, forklarer Steen Dalby Kristensen, og fortsætter

- 10.500 danskere rammes hvert år af en blodprop i hjertet. De fleste af dem er i dag i behandling med Plavix for at forebygge nye blodpropper, og for en stor del af dem vil det være en fordel at komme i behandling med en mere hurtigvirkende og kraftigere blodfortyndende medicin som Brilique.