Nye anbefalinger til en bedre start for nyfødte nyhed

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for barselsplejen i regioner og kommuner. Nu anbefaler sundhedsstyrelsen bl.a. at både jordmoderen og sundhedsplejersken har mere tid til mor og barn kort efter de er kommet hjem fra hospitalet. Anbefalingerne kommer for at forebygge at det nyfødte barn bliver genindlagt.

Stigning i antallet af spædbørn som bliver indlagt

Langt flere spædbørn end tidligere bliver genindlagt kort tid efter de er kommer hjem. Spædbørnene bliver indlagt fordi de ikke trives godt nok, eller får gulsot. Derfor reviderer sundhedsstyrrelsen nu deres anbefalinger for barselspleje som stammer fra 2009. Målet er at færre børn skal genindlægges. Anbefalingerne træder i kraft 1. oktober 2013

Læs også: Gulsot - symptomer, forebyggelse, behandling

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal ses som minimumskrav, så den enkelte kommune kan godt vælge at afsætte mere tid og flere besøg til mor og barn eller tilbyder allerede de ekstra og udvidede besøg som Sundhedsstyrelsen nu anbefaler.

Anbefalingerne for barselsplejen har bl.a. disse 2 nye tiltag

  • En udvidet jordemoderkonsultation i forbindelse med hælblodsprøven (PKU-prøven) og hørescreeningen på 3. dagen efter fødslen, med henblik på at vurdere tilstanden hos mor og barn samt støtte amningen.

  • Et tidligt besøg af sundhedsplejersken på 4.-5.dagen efter fødslen til alle familier, der er blevet udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen.