Behandling til ondt i halsen, når penicillin ikke hjælper nyhed

Over en halv million danskere går hvert år til læge pga. ondt i halsen. Men langt de fleste patienter må gå hjem med besked om at tage en kop varm mælk med honning, og vente på at det går over. Nu er der hjælp på vej til alle dem med halsbetændelse som ikke kan få penicillin

Halstablet med betændelseshæmmende effekt

Strefen er receptpligtigt og lanceres mod ondt i halsen og lindring af halsbetændelser, som ikke kræver penicillin. Modsat andre produkter på markedet er Strefen et såkaldt NSAID produkt (non-steroidal antiinflammatorydrug) og indeholder det aktive stof flurbiprofen, som er dokumenteret effektivt over for betændelsestilstande i hals og svælg.

Praktiserende læger glad for ny tablet

Danskerne arbejder mere end nogensinde og har ofte en travl og presset hverdag. Behovet for hurtigtvirkende smertelindring er derfor stort blandt patienterne, men midlet har hidtil ikke kunne tilbydes af lægerne.

- Halsbetændelse er en evig kilde til sygefravær, lægebesøg og gener blandt mine patienter.
Oftest er der tale om en virus infektion, som ikke giver lægen mange muligheder for akut medicinering. Med Strefen har jeg et reelt alternativ til varm mælk med honning at tilbyde mine patienter. Jeg hilser derfor denne nye behandling velkommen, siger praktiserende læge Kurt Dahl Christensen.