Lavere puls kan forebygge hjerteanfald hos patienter med hjertekrampe nyhed

Risikoen for at få et hjerteanfald falder markant, når hjertefrekvensen sænkes hos patienter med hjertekrampe. Det viser nye resultater fra et stort internationalt studie BEAUTIFUL, der blev præsenteret på den årlige kongres i European Society of Cardiology i Barcelona. I Danmark skønnes 75.000-100.000 personer at lide af hjertekrampe.

Hjerteanfald reduceres markant

Nye resultater med patienter med hjertekrampe fra et stort internationalt studie BEAUTIFUL viser, at risikoen for at få et hjerteanfald reduceres med 42 pct., når patienter med hjertekrampe får reduceret hjertefrekvensen med lægemidlet Procoralan. Resultaterne er netop i går blevet præsenteret på den årlige kongres i European Society of Cardiology (ESC) i Barcelona og viser, at især patienter med hjertekrampe, der inden studiestart havde en hjertefrekvens på mere end 70 slag pr. minut, får gavn af behandlingen. I denne patientgruppe falder risikoen for hospitalsindlæggelse som følge af et hjerteanfald med 73 pct., og antallet af ballonudvidelser og bypass-operationer reduceres med 59 pct., når hjertefrekvensen sænkes.

Endelig bevis for at behandling gavner

– De nye studieresultater er rigtig spændende, da det er første gang, at vi nu har beviser for, at behandlingen af hjertefrekvens hos angina patienter (red. patienter med hjertekrampe) forbedrer patienternes prognose. Tidligere har vi vidst, at behandlingen hjalp på patienternes symptomer, men vi har ikke før haft beviser for den prognostiske gevinst. De nye studieresultater betyder, at vi nu har mulighed for at finde og hjælpe det stadig stigende antal ubehandlede patienter, der har smerter, og som er i anden præventiv behandling, siger overlæge Per Hildebrandt fra Medicinsk afdeling på Glostrup Sygehus, som deltager ved ESC-kongressen.