Mindre tvang i psykiatrien i Danmark nyhed

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at man i Danmark bruger mindre tvang end i nabolandene. Samtidig er Danmark langt fremme, når det gælder høj retssikkerhed for psykiatriske patienter og meget grundig registrering, når personalet anvender tvang.

Styrke behandlingen af psykiatriske patienter

Rapporten peger desuden på en række nye muligheder for yderligere at styrke behandlingen af psykiatriske patienter herunder mindske brugen tvang og ikke mindst brugen af tvangsfikseringer. Det drejer sig bl.a. om

  • Flere lægelige tilsyn med langvarige fikseringer – også efter de første 48 timer

  • Hurtigere iværksættelse af nødvendig tvangsmedicinering for at undgå brug af tvangsfiksering

  • Mere skånsom tvangsfikseringsmetode på Sikringsafdelingen

  • Brugen af isolationsstuer som alternativ til tvangsfiksering – Danmark er det eneste af de undersøgte lande, hvor man ikke anvender isolationsstuer

Sundhedsministeren vil reducere brugen af tvang

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen vil bruge rapporten i det videre arbejde med at reducere brugen af tvang i psykiatrien:

-Med rapporten kan vi slå fast, at Danmark bruger mindre tvang end fx vores nabolande, Sverige, Norge og Finland. Det synes jeg er positivt. Samtidig kan vi godt rose os af, at vi har en lovgivning på området, der giver patienterne en meget høj retssikkerhed og stiller skrappe krav til registreringer af tvang.

Indførelse af isolationsstuer

"Rapporten kommer med en række interessante forslag – bl.a. at arbejde videre med de gode udenlandske erfaringer med isolationsstuer – og dem vil jeg nu kigge nærmere på. Målet er klart: Vi skal nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, og vi skal sikre, at der hele tiden bliver brugt de mindst mulige indgreb over de psykiatriske patienter."

Projekt med forkus på forebyggelse

Sundhedsministeren har allerede før sommeren igangsat et nyt projekt, der skal sikre, at resultaterne fra Det nationale Kvalitetsprojekt om Tvang i psykiatrien fastholdes ved hjælp af nye implementeringsnetværk. Fokus er, at tvang kan forebygges, og at kvaliteten i tvangsanvendelsen kan styrkes gennem øget lægeligt tilsyn, eftersamtaler og kompetenceudvikling af personalet.