Danskerne stadig bagud i levetid nyhed

Nordisk Statistisk Årbog 2009 viser, at danskerne fortsat befinder sig på sidstepladsen, når man sammenligner middellevetiden i de nordiske lande.

Levealderen steget i Danmark

Selvom danskernes gennemsnitlige levealder er steget kraftigt siden 1990, er vi i den samme periode sakket længere bagud i forhold til vores nordiske nabolande. Fx levede danske mænd i 1990 1,1 år længere end finske mænd, men i 2008 levede mænd i de to lande lige længe – eller kort, for bortset fra grønlandske mænd, der lever væsentligt kortere, ligger Danmark og Finland i bunden sammenlignet med de øvrige nordiske lande.

Danske kvinder haler ind på de nordiske søstre

For danske kvinders vedkommende ser det endnu værre ud, for deres middellevetid ligger over 2 år under kvinders middellevetid i de fleste andre nordiske lande. Danske kvinder er dog siden 1990 halet lidt ind på de andre nordiske kvinder.

Så længe lever vi - Danskerne i tal

Undersøgelsen viser, at danske mænd lever i gennemsnit 76,3 år og kvinder 80,7 år
Der bor i Danmark 5.511.451 mennesker hvoraf 2.732.020 er mænd og 2.779.431 er kvinder

Tallene fremgår af ”Nordic Statistical Yearbook 2009”, der netop er udkommet. Årbogen er en opslagsbok, som samler statistik over samfundsforhold i de fem nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge ogSverige.